Jak funguje komise Rady města Dobříše pro prevenci kriminality?Po nástupu nové kolegyně Evy Přibylové na pozici preventistky kriminality města Dobříše (2020) se práce komise začala ubírat trošku jiným směrem.

Primární prevence se více soustředí na aktuální potřeby škol, respektive žáků, na pomoc s ufinancováním programů primární prevence.

Probíhá intenzivní spolupráce se školami: Zlepšilo se financování preventivních programů – intenzivnější spolupráce s Magdalénou, o. p. s., finance v rozpočtu prevence kriminality na proplacení programů PP pro školy (nyní 6. ročníky). Momentálně nabízíme dětem potřebné informace formou letáků, dále ve školách působí preventisté, kteří jsou připraveni pomoci.
Ideální by bylo zapojit nižší ročníky škol a s prevencí začít co nejdříve. Mladší zvědaví školáci, kteří už umí číst, si stejně jako jejich starší kamarádi hledají informace na internetu a bohužel „přítel Google“ není vždy přátelský. Je nutné dětem srozumitelnou a nenásilnou formou poskytnout vysvětlení. Rodiče někdy vůbec netuší, co všechno jejich malý školák ví – je přeci ještě tak malý ☺. To je omyl mnoha rodičů. Děti jsou chytré a zvídavé, jen některé věci by měly poznávat, zkoušet opravdu později. Rádi bychom, pokud bude ze stran škol a rodičů zájem, oslovovali různé oborníky a rodičům čas od času posílali informace o tom, co právě frčí.

Komise pro prevenci kriminality se schází v pravidelných intervalech a v komisi jsou odborní zástupci několika organizací:
Mgr. Hana VavřincováMgr. Aneta Zápotocká – Magdaléna, o. p. s.; Jana Králová, DiS., a Radan Žemlička – Proxima Sociale, o. p. s.; Milan Krejčí – Městská policie Dobříš; npor. Mgr. Pavel Bílý – Policie ČR, obvodní oddělení Dobříš; Bc. Václav Brejcha – MěÚ Dobříš, OSPOD Dobříš; Mgr. Karel Černý – psycholog; Lucie Hrabáková – učitelka MŠ Dobříš; Matěj Peták – student VŠ; Bc. Dagmar Mášová – ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše, předsedkyně komise.

Komise si ke spolupráci přizvala i školní preventisty/zástupce všech školských zařízení působících ve městě, nejen městem zřizovaných. Schůzka byla velmi přínosná. Jeden ze zásadních závěrů je dostat efektivně informace k rodičům. Jsme si vědomi i toho, že se prevence kriminality netýká pouze škol. Přesto nastavujeme úzkou spolupráci se školskou komisí, chceme zefektivnit naše usilování, abychom nedublovali činnost komisí. Chceme rodičům a dětem zajistit a předkládat ověřené informace. Věřím, že to bude mít pozitivní dopad pro nás všechny. Děti, hlavně starší školáci, pokud nejsou organizované v kroužcích, jsou odevšad vyháněny, je na ně volána MP, protože hlučí, scházejí se, některé kouří, a co hůř popíjejí alkohol, případně experimentují, nebo si to aspoň chtějí zkusit, v domnění toho, že doma nikdo nic nepozná. Spousta drog je chemicky upravená, tedy s nepředvídatelnou reakcí a dopadem na jednotlivce. Od minulého funkčního období hledáme vhodné prostory, kde by se v bezpečném prostoru za dodržování pravidel mohly děti scházet, nikdo by je nevyhazoval, byl by to prostor, kde se budou cítit bezpečně.

Ráda bych vám Evu blíže představila. Paní Přibylová vystudovala 1. LF UK, léčbu závislostí (adiktologii), je frekventantkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii. Nyní působí jako manažerka prevence kriminality, protidrogová koordinátorka, zabývá se lektorskou činností a poradenstvím v oblasti látkových a nelátkových závislostí pro RC Dobříšek. Mezi její zájmy patří výlety s rodinou po Čechách, pečení všeho druhu – nejvíce chleba z kvasu, běh, četba, zdravý životní styl.

Dagmar Mášová, předsedkyně komise
Foto: Denisa Havlíčková


V případě, že budou děti a rodiče potřebovat pomoc nebo budou mít jakýkoli dotaz, se kterým se nechtějí obracet na školní preventisty, je jim plně k dispozici paní Eva Přibylová (tel.: 778 462 283, e-mail: prevence.kriminality@mestodobris.cz) nebo paní Dagmar Mášová (tel.: 608 777 979, masova@mestodobris.cz), které v případě potřeby rády zprostředkují potřebnou pomoc.Předchozí článekEva Přibylová: Práce a projekty realizované v Dobříši v rámci prevence kriminality běží průběžně celý rok
Další článekPřednáška pro seniory v rámci prevence kriminality