Historie Vánoc v DobříšiVenkovních fotografií s vánoční tematikou v dobříšském archivu příliš mnoho není. Vzhledem k venkovní teplotě a špatným světelným podmínkám je to celkem i pochopitelné. Nejstarší snímky jsou z roku 1933, což může souviset s pokrokem v oboru přenosných fotoaparátů i s dokončením elektrifikace na Dobříši v roce 1930. Z těch několika málo pramenných zdrojů se dá odvodit, že Vánoce se slavily především doma, ve školách, v zaměstnáních a v obou společenských sálech na náměstí – Na Knížecí a v sokolovně, kde se konaly výstavy jesliček či divadelní představení s vánoční tematikou. V tomto směru byl nejaktivnější místní Orel – katolický ekvivalent Sokola. Venkovní aktivity se omezily především na postavení vánočního stromu na Komenského náměstí, ovšem výzdoba byla mnohem skromnější, než jak ji známe dnes. Na druhou stranu se mnohem více řečnilo a zpívalo. Proslovy se pravděpodobně upravovaly podle aktuální společenské a politické situace. Autentické bezprostřední záznamy vánočních svátků z důvodu chybějící městské kroniky z období před rokem 1945 můžeme číst nejdříve z roku 1948. „Vítězný únor“ sice už proběhl, ale prezident Edvard Beneš byl teprve čerstvě pohřben a celorepublikové utahování komunistických šroubů na Dobříš ještě úplně nedoputovalo, takže lze předpokládat, že se zaznamenané oslavy od průběhu prvorepublikových vánočních svátku příliš nelišily. Snad s výjimkou narozenin Josefa Stalina, což je zjevně až poválečná zvyklost. Ukázka je ponechána v původní podobě s dobovým pravopisem i tolik oblíbenými zkratkami.

Vánoční zápis v kronice města Dobříše z prosince 1948
Dne 12. prosince (neděle) o 18 hod. osvětlen byl elektrickými žárovkami „Vánoční strom“, postavený na náměstí Komenského před pomníkem padlých vojínů ve světové válce 1914–18. Slavnostního osvětlení stromu zúčastnilo se mnoho občanstva a školních dětí. Slavnost zahájil předseda „Okresní péče o mládež“ Jindřich Starecký krátkým proslovem a po něm o významu stavění vánočních stromků pronesla řeč Dr. Alena Vrbová – spisovatelka.

Školní dítky přednesli vánoční básně a zapěli vánoční koledy. Hudebním chorálem byla pak slavnost ukončena. Před stromem umístěna byla pokladnička pro peněžní dary ve prospěch okresní péče o mládež. Sbírka v pokladničce vynesla 19 538 Kč 70 hal.

Ministerstvo výživy povolilo, aby dány byly do prodeje vánoční balíčky a aby tyto prodávány byly bez potravinových lístků. S prodejem balíčků započato bylo dne 15. prosince. Do prodeje dány tři druhy balíčků s potravinami, cena jednotlivých balíčků byla 400 až 600 Kč. Mimo balíčky s potravinami byly ve volném prodeji i textilie a kupř. panská košile s vázankou prodávala se za 690 Kč.

Dne 18. prosince o 20 hod. uspořádala Kulturní komise v sále sokolovny oslavu 69. narozenin generalissima SSSR J. V. Stalina. Jeviště bylo vydekorováno a umístěna tam velká fotografie J. V. Stalina. Oslavný večer zahájil řídící učitel Karel Dušek a o životě generalissima J. V. Stalina hovořil měst. tajemník Rudolf Jelínek. Pak následovaly hudební vložky a zpěvy.

Ve dnech 25. a 26. prosince sehrál Kulturní a propagační odbor KSČ v sále „Na Knížecí“ divadelní hru od Rudy Nížkovského „Podhorský grunt“.

Ve dnech 25. a 26. prosince sehrál Dramatický odbor Sokola v sále sokolovny divadelní hru od K. R. Krpaty „Mistři ostrého meče“. Jako hosté ve hře účinkovali J. Korbelář a Eva Vrchlická, členové Národního divadla v Praze.

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Depozitář a archiv Muzea města DobříšePředchozí článekHistorie rozsvěcování vánočních stromečků v Dobříši
Další článekVánoční pozdravy dobříšských zastupitelů