Historie rozsvěcování vánočních stromečků v DobříšiDnes si skoro nedokáže většina z nás představit, že by na náměstích a návsích nesvítil vánoční stromeček, ale je historie podobné tradice opravdu tak dlouhá, jak si myslíme?

Samotné zdobení vánočních stromečků na Dobříši se vracelo a mizelo, tak jak se měnila doba, v které obyvatelé města žili. Pokud se podíváme do dochovaných městských kronik, nalezneme tam, že 2. 12. 1876 se obecní Zastupitelstvo města Dobříše usneslo věnovat Krejcárkovému spolku v Dobříši na vystrojení vánočního stromku pro chudé děti 15 zlatých. V zápise však není upřesněno, zda stromek stál ve školní budově, která v této době stála v Pražské ulici, anebo na školní zahradě. Podle dalšího zápisu z roku 1899 je však zřejmé, že stromek byl umístěn uvnitř nové školní budovy, která byla postavena na Komenského náměstí. Ve zmíněném zápise se píše, že 125 školním dítkám byly darovány oděvy, obuv a různé dárky, na které přispěla i jeho výsost, kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. Krejcárkový spolek takto chudé děti obdarovával až skoro do konce 1. světové války. Přesto podle zápisu z roku 1905 je zřejmé, že byla založena spojená slavnost zdobení vánočního stromku, která se konala v Zrcadlovém sále dobříšského zámku a jejíž mecenáškou byla kněžna Colloredo-Mannsfeld.

V nové republice se ze začátku více podporovala staročeská tradice stavění betlémů, a proto se o jakémkoli veřejném zdobení vánočního stromku mlčí, což však neznamená, že se taková akce nekonala. Přesto se nám snímek, na kterém je vidět slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, dochoval teprve z roku 1933. Ten byl postaven na Komenského náměstí nedaleko pomníku obětem světové války (1914–1918), který zde stával. Jednalo se o celorepublikovou akci, která si dávala za cíl sbírat pomocí milodarů finance na opuštěné a odhozené děti. Vznikla z popudu jednoho novináře, který objevil v lese pod stromkem pohozeného chlapečka a takto chtěl v původní podobě získat peníze na jeho výchovu.

V období po 2. světové válce máme zprávu hned z roku 1946, kdy se v nové kronice píše: „V pokladničce, umístněné pod vánočním stromkem před pomníkem padlých ve světové válce, vybráno bylo ve prospěch sociální pomoci 6 000 Kč.“ Ještě to však není zpráva o rozsvěcení vánočního stromku. Tu máme až z roku 1948, kdy v neděli dne 12. 12. byl v 18.00 hodin rozsvícen elektrickými žárovkami vánoční stromek na Komenského náměstí, který opět stál kousek od památníku obětem světové války. Rozsvícení stromku se zúčastnilo velké množství místního občanstva a školní mládeže. Samotnou slavnost zahájil předseda Okresní péče o mládež Jindřich Starecký krátkým proslovem. Řeč poté převzala spisovatelka Dr. Alena Vrbová¹ a poté školní děti přednesly vánoční básně a vánoční koledy. Opět byla před stromek umístněna pokladnička, do které se vybralo 19 538 Kčs. Ani na začátku padesátých let nebyla tato tradice přerušena, tedy snad kromě pokladničky, ale hlavně přibyl tradiční vánoční bazar, který se konal na Komenského náměstí a pak u Občanské besedy, tedy na kraji Mírového náměstí u dnešního kulturního domu. Časem se mu také začalo říkat Trh Dědy Mráze a nejčastěji se konal o víkendu, a to mezi 6. až 12. prosincem. Následujícího dne pořádal TJ Sokol anebo „Jiskra“ oddíl kopané tradiční mikulášskou zábavu v místní sokolovně, která ani v době komunismu nevymizela ze života. Podle zápisu z místní kroniky se v roce 1960 konalo dne 16. 12. večer zřejmě poslední veřejné rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí, který byl osvětlen barevnými elektrickými žárovkami. I přes pátrání v kronikách a dobových novinách se mi nepodařilo najít v dalších letech zápis o rozsvěcení stromečku.

Pokusy o obnovu této tradice nastávají až po roce 1990, kdy se například dne 4. 12. 1993 konalo v hotelu Heinz Sokolské mikulášské odpoledne pro nejmenší sokolníky. V roce 1995 na tuto tradici navazuje akce „Setkání se Santa Clausem“, kterou připravili místní podnikatelé a konala se 15. 12. Místo konání bylo na Komenského náměstí a celou slavnost ukončil velký vánoční ohňostroj. Ovšem tehdejší předseda Okrašlovacího spolku města Dobříše Mirek Procházka si nepřál další vnucování zahraničních symbolů Vánoc, a proto ve spolupráci s městem uspořádal spolek dne 6. 12. 1996 setkání dětí se svatým Mikulášem. S akcí již tentokrát bylo spojené slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Přesto za ty roky, kdy se jednalo hlavně o komorní akci, se setkání se svatým Mikulášem změnilo ve velkou předvánoční akci, která se vždy koná 6. 12.

Petr Kadlec,
Zdroj foto: archiv Petra Kadlece
¹ Napsala román „V erbu lvice“Předchozí článekDobříšské listy – prosinec 2020
Další článekHistorie Vánoc v Dobříši