Proč jsme se sešli znovu nad projektem revitalizace městské zeleně v Dobříši?V pondělí 13. 2. 2017 od 18.00 hodin proběhlo ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš druhé veřejné projednávání tématu z 1. kulatého stolu: „Projekt revitalizace městské zeleně v Dobříši“. Účastníků bylo téměř stejný počet, jako když jsme se sešli poprvé k tomuto tématu, tedy 40, a to za účasti vedení města a rady města, zástupců odboru výstavby a životního prostředí, odborníka na městskou zeleň ze společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., a občanů města.

Při představování projektu dne 19. 1. 2017, které proběhlo rovněž v KS Dobříš, bylo po prezentaci zpracovatelky projektu Moniky Součkové v rámci diskuse navrženo, aby byly podklady v širším měřítku vloženy na web města Dobříše s tím, že občané se k nim mohou vyjádřit, a to do 31. 1. 2017. Po tomto termínu byly přijaté podněty předány zpracovatelce projektu k řešení a dalšímu možnému zapracování. Pondělní večer tedy patřil seznámení přítomných s výsledkem tohoto procesu. Některé lokality byly však znovu diskutovány (např. Husův parčík a zde živý plot, Pražská ulice – obměny stromů, řada topolů černých u sportovní haly atd.).
Nyní je projekt k dispozici na OVŽP MěÚ Dobříš u vedoucí Ing. Aleny Harmanové, kde je možnost do něj nahlédnout.

Dalším krokem je dopracování projektu a poté podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. V rámci projektu dojde k ošetření a obměně stromů a keřů ve vybraných lokalitách města se zajištěním následné péče u provedené výsadby. Celkový předpokládaný objem prací je asi 5 mil. Kč, z čehož by měla asi 3 mil. Kč činit dotace.

Za Zdravé město Dobříš a MA21, Šárka Krůtová, DiS., koordinátor

Realizováno v rámci: 


Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924Předchozí článekDopravní výchově na dobříšských školách pomůže dětské dopravní hřiště
Další článekDomov Alzheimer