Společenská kronika – březen 2017Významného životního jubilea se v měsíci březnu 2017 dožívá:

Pan Rudolf Tesárek. Blahopřejeme.

Poděkování

Děkuji paní Lence Kubátové a paní Jindřišce Němcové za milou návštěvu, dárek a květiny, a dále paní Marii Volfové za Klub důchodců za blahopřání k mým narozeninám.

M. Kšandová

Děkuji tímto celému představenstvu obce Stará Huť za milý dárek k mým narozeninám předaný mi Lenkou Kubátovou. Děkuji rovněž za milé pozdravy všem sousedům a známým.

Marie Zahajská

Děkuji obecnímu úřadu a SPOZu za blahopřání k mým narozeninám.

Josef Láska

Vzpomínka

Dne 30. 3. 2015 nás navždy opustila naše drahá a milovaná maminka, babička, prababička, tchyně paní Berta Balíčková. Stále nám moc chybí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Jana a Fanda s rodinamiPředchozí článekSport – kopaná
Další článekArchitektonická studie na nový spolkový dům