2. ZŠ Dobříš: Jsme zase ve škole, kterou známe ☺Školní rok se rozběhl rychlým tempem vpřed. Věříme, že to tak bude po celý školní rok, a plánujeme akce, které jsme museli v loňském školním roce odložit. Na našich webových stránkách se střídá jedna akce za druhou. Žáci 2. stupně navštívili technické centrum TECHAK Březnice. Od září 2022 totiž právě žáky 2. stupně čeká postupná přeměna informatiky na robotiku a podobné exkurze děti připravují na změnu ve školním programu. Již v tomto školním roce si žáci 5. ročníku a někteří žáci 2. stupně v hodinách informatiky vyzkoušejí některé robotické pomůcky a základy programování s kolegy Hankou Subhanovou a Michalem Cibochem. Přihlásili jsme se do projektu O2 ve spolupráci s Chytrou školou, kde budeme mít možnost nejen vzdělávat se v tomto oboru, ale nabídnout našim žákům i seznámení s robotickými pomůckami. Klademe také důraz na stmelování školních tříd a předcházení šikaně. Z tohoto důvodu jsme se zapojili do projektu Desatero pro primární prevenci, kterým procházejí žáci celého 2. stupně v hodinách občanské výuky. Cílem projektu je nebát se šikany a umět se jí postavit, přijmout nabízenou pomoc a bránit se. Navázali jsme proto spolupráci s Nízkoprahovým klubem Terén v Dobříši. Jeho pracovníci v rámci takzvaného streetworku na základních školách budou komunikovat s žáky v okolí škol s cílem pomoci jim v nelehkých situacích, do kterých se mohou dostat. Budou je společně s námi směrovat tam, kde najdou pomoc, a radit, na koho z dospělých se mohou obrátit. I v letošním roce nabízíme vybraným žákům obědy zdarma. Pokud i vy víte o dítěti, které by tuto pomoc potřebovalo, neváhejte nás kontaktovat. V neposlední řadě připravujeme vánoční akci, která bude letos trochu jiná, než ji znáte z předchozích let. Půjde o setkání v tvořivých dílnách, kde si budete moci vyrobit vánoční dekoraci, nebo se jen přijďte občerstvit, popovídat s přáteli při „svařáčku“, poslechu koled. Nebude ale chybět ani hudební vystoupení našich žáků a závěrečný ohňostroj. Tak si už nyní zapište datum 30. listopadu a těšíme se na vás!

B. Pallagyová, ředitelka školy


Výuka žáků-cizinců v plném proudu

Žáci-cizinci, kteří chodí k nám do školy, mají pravidelnou výuku českého jazyka, kde se věnují hlavně komunikaci v běžných situacích, např. ve škole a v obchodě. V říjnu se učili, jak si něco koupit v obchodě. Pro žáky byl připraven malý obchod včetně peněz a pokladny. Naučili se názvy potravin, číslovky a také důležité fráze. Žáci si tento způsob výuky užili a něco nového a praktického se naučili.

Mgr. Josefína Vyroubalová


Bezpečný pes

V říjnu proběhla na 2. ZŠ Dobříš akce „Bezpečný pes“. Děti se naučily, jak se správně chovat k pejskům, číst jejich řeč těla, mimiku a chování a také rozpoznávat psí varovné signály. Osvojily si techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla v případě útoku agresivním jedincem. Vše si vyzkoušely v praxi s pejskem jménem Gucci. Děkujeme p. Cirkovské za poučnou a přínosnou přednášku.

Lucie Pavlíčková, školní družina

 

Reklama

Předchozí článekProjektový týden v Trnce nadchl žáky i vyučující
Další článekPodzim na „Starce“ patří technickému vzdělávání