2. MŠ Dobříš slavila…1. 6. 2017 uplynulo 50 let od doby, kdy do školy nastoupily první děti.
2. mateřská škola Dobříš je nejstarším předškolním zařízením v Dobříši, a tak trochu z historie…
Výstavba školy byla zahájena v květnu 1965, investorem byly Rukavičkářské závody Dobříš. Stavbu realizovala firma Průmyslové stavby Beroun a celkové náklady i s vnitřním vybavením činily celkem 2 078 390 Kč. Škola měla 4 třídy.
Po ukončení provozu Rukavičkářských závodů bylo předškolní zařízení převedeno pod vedení města. Od roku 2001 bylo ustanoveno samostatným právním subjektem.
Mateřská škola prošla v posledních letech řadou rozsáhlých změn. Došlo k obnovení nových umýváren a sociálního zařízení. V rámci rekonstrukce střechy bylo v roce 2004 nad mateřskou školou vybudováno 6 bytových jednotek. V roce 2011 se podařilo částečnou revitalizací a úpravou vnitřních prostor navýšit kapacitu školy. V současné době má škola 5 tříd s celkovou kapacitou 120 dětí. Byla vyměněna okna a v loňském roce byly na zahradě školy instalovány nové herní prvky. V době hlavních prázdnin se podařilo postavit spojovací chodbu mezi hlavní budovou a hospodářskou budovou. K dalším velkým plánům patří pokračování v projektu výmalby venkovní fasády školy, které je realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové. Město Dobříš do budoucna plánuje zateplení budovy.

Oslava krásného výročí se konala 26. 5. 2017 na zahradě školy za přítomnosti všech dětí, rodičů, hostů, bývalých zaměstnanců a široké veřejnosti. Děti si připravily hudební vystoupení. Program doplnila i oblíbená skupina Vanda a Standa a předškoláci byli ve slavnostní atmosféře pasováni na školáky. Velkým překvapením bylo i vystoupení téměř všech zaměstnanců školy, které bylo důkazem toho, že holky z naší školky doopravdy nestárnou.

K významným hostům, které ředitelka školy, paní Růžena Chovanečková, na slavnosti přivítala, patřila paní Eva Vondrová – první ředitelka mateřské školy a ředitel již zaniklých Rukavičkářských závodů, pan Šefránek.


Milým překvapením byl i finanční dar, který k výročí školy předal za město Dobříš přítomný starosta Mgr. Stanislav Vacek a tajemník Bc. Radek Řechka. Děkujeme všem za krásnou atmosféru při příležitosti oslavy výročí školy.
Mateřské škole přejeme do dalších let její existence hodně zvídavých rošťáků, třídy plné dětského smíchu, prima rodiče, podporujícího zřizovatele a trpělivé paní učitelky.

kolektiv MŠ

 Předchozí článekZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ … – červenec–srpen
Další článekNová kniha o historii města – Dvakrát ukradený Dobříš