1 C
Dobris, CZ
Sobota, Leden 20, 2018

V Drhovech budou mít kanalizaci

Další velice dobrou a pozitivní zprávu připravilo vedení obce Drhovy svým občanům před letošními Vánocemi. V loňském prosinci se mohla obec pochlubit vyřízením dotace a započetím rekonstrukce budovy školky za 5,5 mil. Kč. Škola je...

O tom, jakými způsoby komunikuje vedení města Dobříše s občany (pokračování)

V prosincovém čísle Dobříšských listů jsem ve svém příspěvku kritizoval to, jakým způsobem komunikuje vedení města Dobříše s občany. Paradoxně ve stejném čísle DL má slova podtrhl tajemník MěÚ pan Řechka tím, jakým způsobem...

Úřad v Dobříši je otevřený, pane Konopáči,

procesy a postupy, které musíme na radnici dodržovat, mají své zákonitosti a návaznosti. Snažíme se v maximální možné míře všechny obyvatele Dobříše informovat o tom, co je hlavní a důležité. K tomu nám slouží...

Vyjádření k příspěvku tajemníka Řechky v 12/DL

V prosincovém čísle DL pokračovala výměna názorů mezi mnou a tajemníkem MěÚ panem Řechkou ohledně územního plánu a územních studií. Reaguji nyní na příspěvek, který pan Řechka pojmenoval „Stručná reakce na příspěvek p. Vlnasové”,...

Ošetření vrb u kina

Smuteční vrby u bývalého kina jsou napadeny ohňovcem obecným, jedná se o dřevokaznou houbu, která napadá kmeny a kosterní větve stromů. Plodnice způsobují hnilobu, dřeva a tím výrazně zhoršují stabilitu celého stromu. Stejný případ...

Dobříšské tržiště v roce 2018 – plánované akce

Duben: • velikonoční jarmark • čarovné odpoledne – divadlo pro děti • odpoledne s dechovkou Květen: • Dobříšské májové slavnosti • jazzový podvečer Červen: • přehlídka dobříšský rockových kapel • setkání heligonkářů • divadlo pro dospělé s promítáním Červenec: • swingový večer • staropražské písničky • zábavné odpoledne...

Kostel Povýšení sv. Kříže a kopie sochy sv. Leonarda

Dne 30. 11. proběhlo vysvěcení sochy sv. Leonarda a slavnostní otevření kostela Povýšení sv. Kříže. Vysvěcení sochy provedl farář Angelo Scarano, při této příležitosti připomenul život tohoto světce. Následovalo slavnostní přestřižení pásky u kostela...

Vítání občánků

V Zrcadlovém sále dobříšského zámku byli dne 7. 12. 2017 přivítáni noví občánci našeho města. Viktorie Burešová, Natálie Hlavová, Matyáš Holeček, Jan Šibřina, Julie Hodková, Jakub Neruda Alfréd Klus, Gabriela Mášová, Tomáš Čadek, Daniela Štrausová,...

Kostel Povýšení sv. Kříže – uložení vzkazu do makovice a její uložení na věžičku

Dne 12. 12. byl uložen vzkaz pro budoucí generace do makovice kostela. Vzkaz byl uložen do měděné schránky a budoucí generace v něm naleznou zápis od starosty města Dobříše Stanislava Vacka, zprávu kronikáře pana...

Změny v likvidaci odpadů na území města od 1. 1. 2018

Zastupitelstvo města schválilo dne 22. 11. 2017 usnesením č. 30/24/2017/ZM obecně závaznou vyhlášku města Dobříš č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem...