4 C
Dobris
Středa, Listopad 14, 2018

Výsledky voleb – město Dobříš

Zvolení zástupci za jednotlivé strany a hnutí Pro Dobříš – 7 mandátů, 30,07 % hlasů pořadí / zvolený zastupitel / preferenční hlasy 1. / Bc. Jana Vlnasová / 1 174 pořadí na kandidátce: 1 47 let, manažerka, koordinátorka, Dobříš 2. /...

Jarmark HAND MADE ve Skřítkově

Víte, kolik lidí v našem regionu něco hezkého tvoří? My neznáme počet těchto šikovných lidí… ale malou skupinku jsme oslovili a připravujeme pro vás Jarmark HAND MADE, který se uskuteční 16. 11. 2018 od 15...

Žlutý úsměv

Zeleň a zkrášlení veřejného prostoru bylo jedním z našich hlavních témat v letošní volební kampani. Přes noc jsme v předvolebním týdnu osázeli několik míst na Dobříši krásnými žlutými chryzantémami. Inspirací nám bylo rozkvetlé centrum Příbrami i záhonky...

Svoz odpadů ze zeleně ve městě Dobříš

Dokas Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze zeleně (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš. Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek: – odpad musí být...

Myslíte na budoucnost?

Město Dobříš pořádá v úterý 9. října od 17 hodin ve společenském sále Kulturního domu Dobříš přednášku s názvem: Dřevo je naše budoucnost. Udržitelný rozvoj – naše rozhodnutí. Přednášejícím je přední odborník na problematiku lesnictví a zpracování...

Kdo se letos stal Sportovcem města Dobříše do 15 let?

Druhým rokem byl vyhlášen při Běhu města Dobříše 16. 9. Sportovec města Dobříše do 15 let. Nominace na sportovce byla vyhlášena v květnu a osloveny byly všechny dobříšské školy a sportovní spolky. Komise pro...

Cena města Dobříše byla letos předána třem laureátům

V sobotu 22. září 2018 byly v Zrcadlovém sále zámku Dobříš předány Ceny města Dobříše za rok 2017. Ceny předal oceněným starosta města Dobříše Stanislav Vacek. Letošní ceny byly předány panu Karlu Kloudovi za celoživotní...

Je nemravný jednací řád zastupitelstva města nebo jednání starosty?

Dne 13. září se konalo 32. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, poslední v tomto volebním období. V rámci projednání návrhu obecně závazných vyhlášek odpadového hospodářství jsem se k tomuto důležitému bodu jednání chtěla jako...

Pytlový svoz tříděného odpadu je skutečností

Na posledním zastupitelstvu byl odsouhlasen pytlový svoz tříděného odpadu, což znamená další krok k motivaci obyvatel k odpovědnému nakládání s odpady. Vyhlášku zavádějící na Dobříši tuto formu svozu jsem proto spolu s kolegy rád...

Dobříšské fotbalové hřiště patřilo složkám integrovaného záchranného systému

V neděli 9. září se na hřišti MFK uskutečnil 3. ročník akce pro veřejnost „Zábavné odpoledne se složkami IZS“. Letošního zábavného odpoledne se zúčastnila Policie ČR – služba dopravní policie, Policie ČR – Poříční...