UPOZORNĚNÍ na dopravní omezení v DobříšiDne 18. května dojde v Dobříši k významnému omezení dopravy z důvodu konání tradičních Dobříšských májových slavností.

Hlavní dopravní opatření se dotkne Mírového náměstí a jeho okolí, což bude mít vliv na plynulost dopravy ve městě.

Uzavírka Mírového náměstí:
Hlavní část komunikace II/114 na Mírovém náměstí, od alejky vedoucí k České spořitelně až po světelnou křižovatku a autobusové nádraží, bude pro motorová vozidla zcela uzavřena. Objízdné trasy jsou vyznačeny přes ulici Příbramskou kolem České spořitelny do ulice Čs. Armády a z Pražské ulice do ulice Plk. B. Petroviče.

Dočasné autobusové zastávky:
Vzhledem k uzavírce budou na Mírovém náměstí zřízeny dočasné autobusové zastávky. Cestující je najdou u budov s číslem popisným 68, což je Kulturní středisko Dobříš, a číslem popisným 211, kde se nachází prodejna Spektra Dobříš.

Další dopravní omezení:
Kromě Mírového náměstí bude 18. 5. 2024 úplně uzavřeno také Dukelské náměstí a část ulice Pionýrů. Pro motorová vozidla zůstane zachován průjezd ulicí Žižkovou. Mezi 13. 5. a 19. 5. 2024 pak bude uzavřena komunikace a parkoviště u sportovní haly z důvodu konání pouťových atrakcí.

Doporučujeme řidičům, aby v době konání Dobříšských májových slavností a s tím souvisejících dopravních omezení zvážili alternativní trasy, a především v oblasti uzavírek počítali s delší dobou průjezdu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci při dodržování dočasných dopravních opatření.

Zpracovala DHPředchozí článekDobříš zve na cyklovyjížďku pro rodiny: Kolem kolem Dobříše
Další článekAKTUÁLNÍ INFO: Komplexní modernizace silnic a veřejného osvětlení v našem městě