Zimní údržba komunikací a chodníkůV uplynulých dnech jsme se i v našem městě dočkali sněhové nadílky, kterou již netrpělivě vyhlížely zejména děti. Jak je to ale s povinností města, související se zimní údržbou komunikací, a na základě čeho je stanovena? Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, schůdnosti chodníků a schůdnosti průjezdních úseků silnic stanoví nařízení města č. 4/2016 – plán zimní údržby místních komunikací města Dobříše pro období roku 2016–2017, které schválila rada města dne 1. 11. 2016 (celý text nařízení je uveřejněn na stránkách města:
www.mestodobris.cz).

Úkolem zimní údržby je zajistit podle zásad stanovených v tomto plánu zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků silnic, vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, tj. města Dobříše, na straně druhé.
Pro potřeby provádění zimní údržby jsou místní komunikace rozděleny (s ohledem na intenzitu provozu, vedení linek autobusové dopravy, dopravní význam a sídlo veřejné instituce) do tří pořadí důležitosti, a to: viz rozpis I., II., III. pořadí.

Obec zajišťuje sjízdnost místních komunikací v těchto lhůtách:
a) I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
b) II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
c) III. pořadí důležitosti – po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

Město Dobříš jako vlastník komunikací zajišťuje provedení prací na zimní údržbě komunikací a provádí kontrolu včasnosti a kvality prací při provádění zimní údržby (práce provádí Dokas Dobříš, s.r.o.). Mezi základní povinnosti uživatelů místních komunikací pak patří přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.) a při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je ošetřena posypovým materiálem. Dále je chodec povinen při přecházení komunikací používat označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.
Přeji všem, aby si sněhových radovánek užívali bez dopravních nehod a úrazů.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města

I. pořadí:
Místní komunikace
(vozovky včetně přilehlých chodníků) č.:
1b – Plk. B. Petroviče
2b – Part. Svobody
3b – Mírové náměstí
4b – Rukavičkářská
5b – Březová
6b – U Pivovaru
7b – Tyršovo náměstí
3c – Bedřicha Smetany
13c – Fričova
24c – Jeřábová
– v délce 200 m
(od křižovatky
s ul. Rukavičkářská
po křižovatku
s ul. Nad Papežem II.)
29c – Lidická
38c – Na Nábřeží
52c – Příkopy
53c – Přemyslova
58c – Školní
75c – Za Poštou
79c – 28. října
3d – Komenského náměstí
25d – Parkoviště P+R

II. pořadí:
A) Místní komunikace (včetně chodníků) č.
5c – Boženy Němcové
11c – Dukelské náměstí
19c – Jiřího Wolkera
45c – náměstí Svobody
78c – Žižkova
B) Místní komunikace
(jen vozovky, bez přilehlých chodníků) č.:
16c – Husova
17c – Hálkova
18c – Hornická
21c – Jiráskova
26c – K Vodárně
28c – Lesní
34c – Mládeže
42c – Na Chmelnici
43c – Nad Prachandou
44c – Nad Papežem
49c – Okružní
61c – Tylova
66c – U Ovčína
73c – Zborovská
76c – Za Branou
81c – Průmyslová

III. pořadí:
A) Ostatní místní komunikace
III. a IV. třídy
(včetně chodníků):
8b – Brodecká
1c – Ant. Dvořáka
2c – Azalková
4c – Bořivojova
6c – Anenská
7c – Dělnická
8c – Dlouhá
9c – Družstevní
10c – Dubinské Kaštánky
12c – Františka Průši
14c – Havlíčkova
15c – Horymírova
20c – Jáchymovská
22c – Javorová
23c – Jasmínová
24c – Jeřábová
(zbylá část)
25c – Krátká
27c – Luční
30c – Lípová
31c – Lomená
32c – Lud. Kopáčka
33c – Malé Paseky
35c – Mostecká
36c – Mánesova
37c – Na Kole
39c – Na Ligruse
40c – Na Lukách
41c – Na Trávníkách
46c – Nerudova
47c – Na Čihadlech
48c – Nová
50c – Pionýrů
51c – Příkrá
54c – Přímá
55c – Polní
56c – Růžová
57c – Šeříková
59c – Truhlářská
60c – Trnovská
62c – U Plovárny
63c – Úvozová
64c – U Slovanky
65c – U Slávie
67c – U Pilského potoka
68c – Brdská
69c – Úzká
70c – Vančurova
71c – V Lipkách
72c – V Zahradách
74c – Západní
77c – Zahradní
80c – Loukotova
82c – Werichova
83c – Bratří Čapků
84c – Trnková
85c – Šípková
86c – Ke Hlinovce
87c – Modřínová
88c – Bezová
89c – Smrková
90c – Pražská
91c – Čs. armády
1d – Svatá Anna
2d – Chotobuš
4d – U Hřbitova
5d – Na Vargači
6d – Obora
7d – U Nádraží
8d – Trnová
9d – Na Zlaté stezce
10d – K Vlašce
11d – Krásný život
12d – Ke Bzdince
13d – Za Pivovarem
14d – Sportovní hala
15d – Příbramská
– chodník
16d – Rosovická
– chodník
17d – Čs. armády
– chodník
18d – Bezručova
– chodník
19d – Pražská
– chodník
20d – Karnetova zahrada
21d – K Oboře
22d – Pleskotova
23d – Schartova
24d – parkoviště Tarásek
B) Chodníky místních komunikací, uvedených ve II. pořadí pod bodem B).Předchozí článekDopravní situace V Lipkách
Další článekOznačení dobříšských ulic