Dopravní situace V LipkáchVážení občané a návštěvníci Dobříše, reaguji na četné stížnosti a požadavky občanů našeho města, týkající se dopravních problémů v Lipkách – klidové zóně, určené zejména pro rodinné procházky a rekreační využití.
V současné době byla odstraněna část zábran proti vjezdu vozidel. Důvodem bylo zajištění bezpečného průjezdu a manipulačního prostoru pouze vozidlům rychlé záchranné služby, pro případ možného úrazu např. v areálu skateparku či na tenisových kurtech. Neznamená to však, že ostatní řidiči budou na tato opatření reagovat tím, že budou vědomě porušovat stále platný zákaz vjezdu! Bohužel praxe je taková, že někteří řidiči parkují v zákazu, v blízkosti tenisového kurtu, často koly i v zeleni nebo zde projíždějí bez ohledu na chodce. Přitom jsou z obou stran osazeny zákazové značky.

Z těchto důvodů budou strážníci ještě důsledněji dohlížet na dodržování všech povinností, které řidičům plynou z právních předpisů. Nebudou již „domlouvat“, ale budou přestupky řešit rovnou blokovou pokutou. V případě dopravních přestupků mohou uložit blokovou pokutu až do výše 2 000 Kč, za stání na zeleni pak až do výše 5 000 Kč.

V případě stání vozidla na zeleni se navíc jedná o přestupek proti veřejnému pořádku. Upozorňuji, že tento druh přestupku spadá do vybraných přestupků, které se od 1. října 2016 musí zapisovat do centrálního registru přestupků. Centrální registr přestupků existuje při rejstříku trestů a jeho účelem je pomoci i v boji proti drobné kriminalitě. Zapisují se do něj a pět let se v něm musí uchovávat vybrané přestupky, např. drobné krádeže, přestupky proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, zábor veřejného prostranství – tedy zmíněné stání na zeleni) a dále i přestupky proti občanskému soužití. Za opakované přestupky pak jejich pachatelům hrozí vyšší pokuty. Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo přestupek spáchá do jednoho roku poté, co jej správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Do rejstříků mají přístup správní orgány projednávající přestupky, včetně strážníků. Podle údajů z centrálního registru přestupků již mají správní orgány přehled, zda se pachatel dopouští přestupku opakovaně a budou moci za opakované přestupky udělit až o polovinu vyšší pokutu.
Dovolte mi závěrem použít slova z vašich dopisů: „Udělejme si město Dobříš místem k dobrému žití pro všechny…“

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku městaPředchozí článekKontakty
Další článekZimní údržba komunikací a chodníků