Základní školaŠkolní rok je znovu v plném proudu. Prázdninový režim vystřídal ten školní a naši prvňáčci se zabydleli ve své večerníčkovské třídě. Školní prostředí nebylo pro prvňáčky díky programu „My se školy nebojíme“ nikterak neznámé. Už v průběhu dubna a května budoucí prvňáčci navštěvovali školu pravidelně a paní učitelky pro ně připravily několik zážitkových hodin. Naši prvňáčci tak byli s prostředím a atmosférou školy seznámeni před samotným vstupem do své první třídy. Další velkou podporou prvňáčků jsou také ostatní žáci naší školy, kteří je podporují a provádí každodenním shonem školního dne.

Žáci naší školy měli možnost si během měsíce září vybrat některý z nabízených školní kroužků, které probíhají pod vedením našich pedagogů a zájemců z řad rodičů a přátel naší školy. V září také u nás proběhla třídní volba do školního parlament, který se pod vedení paní vychovatelky Jany Bartoňové velmi významně podílí na organizování akcí v průběhu celého školního roku.

Od 2. 10. 2023 do 6. 10. 2023 se všechny naše třídy zapojily do projektu „Barevný týden“. Cílem projektu bylo zpestřit školní prostředí všem školním aktérům a podpořit u žáků sociální interakci napříč všemi ročníky naší školy. Každý den se tak žáci a pracovníci školy oblékali dle předem domluveného zadání. Letos si celá naše škola vyzkoušela motiv černobílého ladění, libovolné vzory a různé obrázky a dále pak přišla na řadu barva červená a modrá.

Žáci 3. ročníku pod vedení paní učitelky Mgr. Ilony Czafíkové si připravili 5. 10. 2023 program pro seniory ze Staré Hutě. Vystoupili se svou dramatizací a hudebním ztvárněním pověsti Čertův most. Děti se moc snažily a připravily divákům velmi příjemný zážitek.

Školní družina připravila pro děti 10. 10. 2023 návštěvu záchranné stanice v Hrachově. Děti měly možnost dozvědět se soustu zajímavostí ze života volně žijících živočichů a informací ohledně ochrany přírody. Prohlédly si expozici živočichů s poutavým vyprávěním o osudu jednotlivých zvířecích obyvatel záchranné stanice. Je zřejmé, že to nebude určitě poslední návštěva tohoto zajímavého místa.

10. 10. 2023 se žáci naší školy seznámili s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou, autorkou velmi poutavých dětských knížek. Setkání děti obohatilo o velice poutavé vyprávění a představení tvorby paní spisovatelky s velmi sugestivními ukázkami její tvorby. Dětem paní Fišarová představila zajímavosti ze své profese spisovatelky a rázem se mezi dětmi objevilo několik zájemců se v této profesi realizovat. Nezbývá než držet palce, aby se dětem jejich sen vyplnil.Předchozí článekSport: Národní házená
Další článekOslava Šedesátníků