Zadlužíme město pro budoucí generace?Možná pamatujete, že si dobříšská koalice vzala úvěr 140 000 000 korun na vybudování nové multifunkční knihovny. Knihovna nestojí, ale ze 140 milionů už se utratilo 77,6 milionu. Protože končí termín, dokdy je možné úvěr čerpat, odhlasovali si zastupitelé koalice ODS, STAN a KDU-ČSL prodloužení čerpání úvěru, ovšem již za nových podmínek, kdy se úroky zvedly až k 7 %! Prostě se rozhodli, že ty peníze utratí za každou cenu. Tyto dluhy bude splácet město až do roku 2035. Každý rok bude o splátku dluhu méně na potřebné investice. Navíc s takhle našponovaným rozpočtem pak budou v případě výpadku části daňových příjmů (na základě čerstvě schválené změny zákona o rozpočtovém určení daní) asi jen tupě navyšovat občanům a firmám koeficient daně z nemovitosti, jak to udělali již pro rok 2024. Aby ty úvěry, co si prosadili, bylo město schopno splatit. Úvěr není sprosté slovo a nejsme proti úvěru, pokud slouží jako investice do něčeho, co tu chybí, co by tu většina občanů chtěla mít, na čem bude shoda s veřejností. Aby na to nečekaly další generace, ale sloužilo to co nejdříve. O ničem takovém se ale nejedná. Žádná diskuze, k čemu by se měl úvěr použít, žádná vize. Máme přeci 12 hlasů.

Další zadlužování je v současné době vysoce nezodpovědné. Úroky vzrostly kvůli inflaci, která je u nás dvojnásobná proti průměru EU, takže město zaplatí za své dluhy v tomto roce 9,3 milionu, z toho jen úrok činí 3,2 milionu. Dvojnásobek toho, co v předchozím roce. Odmítáme proto za těchto podmínek další zadlužování. Jde o miliony, které budou městu v budoucnosti chybět na opravy, provoz města, podporu sportu, kultury, na všechno. Odmítáme politiku „My utratíme, budoucí generace to zaplatí“.

Zastupitelé za ANO 2011


Reakce starosty Pavla Svobody

Město má úvěrový rámec 140 mil. Kč. Z toho je vyčerpáno 77,6 mil. Kč. Tato částka byla čerpána na financování těchto akcí: výstavba nového pavilonu a rozšíření jídelny 2. ZŠ (18,9 mil. Kč), zateplení sportovní haly (29,4 mil. Kč), rekonstrukce ubytovny Větrník (12,8 mil. Kč), rekonstrukce nám. Komenského (16,5 mil. Kč). To jsou důležité investice pro vybudování potřebné infrastruktury města. Slovy ANO to jsou investice do něčeho, „co tu chybí“. Čerpání úvěru vždy velmi pečlivě zvažujeme. Letošní největší investiční akcí města je vybudování fotovoltaických elektráren na střeše sportovní haly a na ploše čistírny odpadních vod. Rozpočet na tento rok s touto akcí počítá a část této investice bude financována čerpáním z úvěrového rámce. Příprava podkladů pro vyhlášení zakázky za 23 milionů Kč však trvala déle. S vítězem veřejné soutěže byla podepsána smlouva až v září. Proto část investice proběhne letos a část až v příštím roce. Proto bylo třeba posunout termín možnosti čerpání úvěru do příštího roku. Další akcí, na kterou letos použijeme část úvěru, je výměna umělého povrchu na fotbalovém stadionu. Stará „umělka“ ztratila certifikaci, nový trávník již slouží od září všem dobříšským sportovcům. Životnost tohoto povrchu je 15 let, takže i financování formou úvěru dává smysl. Finance města jsou zdravé. To potvrdila nezávislá analýza z letošního roku, se kterou se mohli kolegové zastupitelé i veřejnost již seznámit. Současná míra zadlužení Dobříše nepředstavuje pro budoucí rozpočty žádné významné riziko. K výši úroku: 33 mil. je zafixováno se sazbou 4,19 % p.a., 17 mil. Kč se sazbou 5,93 % p.a. Zbývající část se bude úročit pohyblivou sazbou, takže s očekávaným poklesem sazby PRIBOR bude i náš úrok nižší.Předchozí článekPolicie varuje
Další článekTrvalý/netrvalý pobyt ve městě aneb Jak městu utíkají peníze