Trvalý/netrvalý pobyt ve městě aneb Jak městu utíkají penízePo letních prázdninách se neodmyslitelně blíží další krásné období spojené s přípravou Vánoc. A městu Dobříš se přibližuje nejen čas vánoční, ale i čas, kdy bude vědět, kolik finančních prostředků obdrží od státu jako součást svých příjmů. Právě daňové příjmy od státu jsou jednou z nejdůležitějších součástí městského rozpočtu.

Co tvoří hlavní příjem města?
Konkrétní výše částky se pro každou obec odvíjí mimo jiné od výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí, počtu zaměstnanců a zejména pak od počtu obyvatel v obci. Počet obyvatel ve městě je velmi důležitou složkou a číslem, které hraje velký význam co do výše částky. Dle legislativy není počet obyvatel jako počet obyvatel. Vždy v této problematice, ať už se jedná o jakoukoli oblast (školství, odpady a další), nejvýznamnější roli hrají obyvatelé s trvalým pobytem ve městě.

Proč nejsou všichni obyvatelé trvale hlášení v místě bydliště
Je obvyklé, že v obci či městě ležící v blízkosti Prahy dlouhodobě žijí lidé s trvalým pobytem zapsaným mimo danou obec, město. Důvody zvlášť pro to mohou být různé a i pochopitelné. Někdo se například stěhuje často a čeká, až se skutečně usadí. Důvodem může být třeba i jen dočasné spolubydlení. Objektivním důvodem může být fakt, kdy lidem žijícím v podnájmu často ke změně trvalého pobytu chybí souhlas majitele nemovitosti. Jiní si ponechávají trvalé bydliště na jiném místě kvůli spádové oblasti základní školy pro děti, zajištěnému parkovacímu místu, vlastnictví nemovitosti, kterou dále pronajímají. Anebo se jim prostě jen nechce běhat po úřadech a měnit veškeré doklady.

Naše město není výjimkou. Počet obyvatel města Dobříše dle údajů Českého statistického úřadu čítá k měsíci květnu 2023 celkem 8 831 obyvatel. Reálně však v Dobříši dlouhodobě žije o cca 2 000 obyvatel více. Tito obyvatelé se podílejí na chodu města a jsou jeho součástí. Jejich počet ale přesně stanovit nelze.

Nepřihlášení obyvatelé znamenají finanční ztrátu města
A co to vlastně pro město znamená z pohledu financí? Jednoduše řečeno: méně peněz od státu do městské kasy. Stát v roce 2022 vyplácel městu za jednoho trvale žijícího obyvatele ve městě částku cca 19 194 Kč (jde o čistě matematicky stanovenou částku z dat pro rok 2022 v rámci celkové částky RUD/počet obyv.). Pro rok 2023 Ministerstvo financí ČR předpokládá, že bude vyplácet na jednoho obyvatele s trvalým pobytem ve městě městu cca 21 816 Kč. Město Dobříš s ohledem na předpokládaný počet obyvatel bez trvalého pobytu ve městě přijde o cca 43,5 milionů. To jsou prostředky, které by mohly být použity například na vybudování chodníků, opravy silnic, provoz škol, kterých má město Dobříš celkem 6, tolik důležité pečovatelské služby, rozvoj sportovišť, knihovny, kulturních akcí a mnoha dalších.

Stát v rámci rozpočtového určení daní nezohledňuje obyvatele bez trvalého pobytu ve městě a městu tak za tyto obyvatele neposílá do rozpočtu na daný rok žádnou finanční částku.

Lze situaci nějak změnit?
Přihlášení trvalého pobytu do Dobříše přináší výhody, například přednostní přijetí dítěte do dobříšských škol, některé služby zdarma či slevy v rámci odpadového hospodářství v Dokasu, ale jsou i další možnosti, které může město zvolit pro přilákání stávajících nepřihlášených obyvatel. Jak může město motivovat k přihlášení se k trvalému pobytu a nepřicházet o 43 milionů korun? Co by vás přesvědčilo k přehlášení pobytu na Dobříš, pokud pobyt zde ještě nemáte?

Finanční prostředky získané od státu za obyvatele s trvalým pobytem na Dobříši jsou veřejnými prostředky a jsou ku prospěchu všech dobříšských obyvatel. Staňte se hrdými trvalými obyvateli města Dobříše! Přispějme všichni stejnou měrou za žití ve městě s tolik atraktivní strategickou polohou, krásnou přírodou za humny a s postupně se zkvalitňující nejen technickou, ale i doprovodnou infrastrukturou.

Jindřiška Romba, místostarostkaPředchozí článekZadlužíme město pro budoucí generace?
Další článekRezervační systém sportovišť – NOVINKY