V Dobříši bude k 1. červenci 2023 zrušeno územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský krajMinisterstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. červenci tohoto roku sedmdesát sedm územních pracovišť.

Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. Jedná se zejména o pracoviště, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny.

K 1. červenci bude zrušené i územní pracoviště v Dobříši. Jedná se o pracoviště, které již funguje pouze v omezeném režimu (tzv. 2 + 2), tj. dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí z Územního pracoviště v Příbrami.

Občané Dobříšska ale nemusí mít obavy, že by zrušením dotčeného územního pracoviště přišli o vyhledávané klíčové služby. Při podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí (v lednu) nebo k dani z příjmů fyzických osob (v březnu) bude v Dobříši zajištěn rozšířený rozsah výjezdů pracovníků finančního úřadu, kteří občanům přímo v obci pomohou s vyplněním daňového přiznání a daňové přiznání od nich převezmou.

V době těchto takzvaných daňových kampaní také finanční úřad rozšíří možnost konzultací s jeho pracovníky prostřednictvím kontaktních telefonních linek. Informace o telefonních číslech bude občanům k dispozici na městském úřadu současně s tištěnými formuláři daňových přiznání pro případ, že budou někteří občané stále využívat možnost podání daňového přiznání v listinné (papírové) podobě.

Jiřina Plášilová, tisková mluvčí,
FÚ pro Středočeský krajPředchozí článekOslavu Dne Země v Dobříši doprovodilo i sázení stromu
Další článekSledujte Zastupitelstvo města Dobříše on-line