Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – druhý rok v udržitelnostiCZ.1.15/1.1.00/85.01974
Projekt, který měl za cíl obnovu povrchů ulic Fričova a Školní, včetně přilehlé křižovatky hlavní ulice Příbramská × Fričova × Husova, byl dokončen před dvěma lety. V rámci stavebních úprav, které provedla společnost Strabag, a.s., došlo také k navýšení počtu parkovacích míst. Finanční prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč byly čerpány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS2 SČ. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu města. Celkové náklady akce činily dohromady necelých 7 880 tis. Kč.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvojePředchozí článekVítání občánků v červnu
Další článekDen pro děti na dopravním hřišti