Den pro děti na dopravním hřištiDne 10. 6. 2017 se uskutečnil Den pro děti na dopravním hřišti. Celkem se akce zúčastnilo kolem 50 dětí. Celou akci zahájil starosta města Dobříše, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, pan Radek Vystyd, MPA, projektová manažerka, Ing. Markéta Samcová, a zástupce BESIPu, Ing. Miloslav Polách.

Pro děti byl připraven program zaměřený na zvyšování jejich znalostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy.

Děti plnily různé úkoly, například jízdu zručnosti, skládaly puzzle s dopravními značkami a dělaly dopravní testy. Všechny úkoly zvládaly na výbornou. V testu si starší děti vedly moc dobře i bez pomoci rodičů. Po splnění všech úkolů obdržely děti drobné odměny. Díky patří především panu strážníkovi městské policie, panu Bc. Václavu Svobodovi, za zajištění výuky na dopravním hřišti.

Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje

Dopravní výchova na mobilním hřišti v Dobříši je realizována v rámci aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 a je zařazena do celostátní kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR „Dny bez úrazů“.

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924Předchozí článekÚpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – druhý rok v udržitelnosti
Další článekPoliciáda