Úpravy hlediště a hrací plochy sportovní haly Dobříš – 1. etapa celkové modernizaceZačátkem června letošního roku byla vypsána výzva k podání cenových nabídek na stavební úpravy hlediště a sportovního povrchu dobříšské sportovní haly. Navržené úpravy spočívají zejména v rekonstrukci hlediště, rozšíření hrací plochy a výměně sportovního povrchu. V rámci projektu bude pořízeno i některé sportovní vybavení s kotvícími prvky (např. basketbalové koše, volejbalové/tenisové sloupky, tyče na šplh, kruhy či hrazda). Instalovány budou také dvě dělící opony sloužící k rozdělení velké hrací plochy na tři menší hřiště.
Stavební práce budou probíhat v měsících červenec–září r. 2017. Díky vybavení a lepším parametrům hrací plochy budou moci již od října halu více využívat např. školy pro školní výuku, sportovní oddíly i široká veřejnost.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvojePředchozí článekNavýšení kapacity 5. MŠ Dobříš
Další článekPrevence kriminality je součástí Dobříše