Udržení bezpečnosti dětí v kyberprostoru je součástí moderního rodičovstvíTechnologie nás obklopují všude, doma, v práci, ve veřejných prostorách, ba i v dopravních prostředcích. Spoléháme na počítače a internet při komunikaci, vyhledávání informací, při nakupování, bankovnictví, navigaci a v mnohém dalším. Umíme my, dospěláci, kyberprostor využívat bezpečně a zodpovědně, vyhodnocujeme a zvažujeme jeho rizika především pro naše děti správně?

Děti a kyberprostor

I když nám technologie poskytují pohodlí a neustálé spojení s okolním světem, představují na druhé straně také velká rizika. Odpovědné používání počítačů a internetu se tak stává stále důležitějším tématem. Jak elekroniku používat a jak se chovat v on-line prostředí, se děti mnohdy učí samy. Často je to prostým zkoumáním a vzájemnou zkušeností od kamarádů než strukturovaným vedením rodičů. Umožnit dětem neomezené a nemonitorované používání technologií může vést ke špatné online „etiketě“, technologické závislosti, vystavení dezinformacím a zvýšenému zapojení do rizikového kybernetického chování.

Důležitost prevence

Proto je nesmírně důležitá prevence, která pomáhá rizikovému chování v kyberprostoru předcházet, učí děti správnému a bezpečnému chování v něm. Úsilí o prevenci a vzdělávání v kyberprostoru má pro děti i dospělé zásadní význam. Dospělým pomůže stát se zodpovědnými uživateli v on-line prostředí, odhalovat a vyhodnocovat potenciální rizika v kyberprostoru a vést k tomu i děti.

Co můžeme dělat my, rodiče

Jedním z klíčových aktérů na poli prevence kyberbezpečnosti jsme my, rodiče. S dětmi můžeme otevřeně o online bezpečnosti mluvit, vštěpovat jim zásady kyberbezpečnosti, dohlížet na jejich aktivity v online prostředí. Při správné výchově a prevenci budou moci děti těžit z mnoha výhod on-line prostředí. Je důležité pro nás, rodiče, věnovat kyberbezpečnosti pozornost, abychom mohli chránit své děti před potenciálními riziky online prostředí.

Zvládněme kyberprostor a učme děti bezpečnému online chování! Prevence kyberkriminality začíná doma s technologiemi a digitálními návyky. Abychom na to nebyli sami, zvu vás na další ze seminářů v oblasti sociální prevence 23. ledna od 18.00 v kulturním domě. V první části přednášky „Cesta on-linem pro rodiče“ se dozvíme, co dělají děti na internetu, jak se tam chovají, jak v dnešní době navazují vztahy a jaká jsou rizika sociálních sítí. Ve druhé části přednášky budou představena úskalí digitálního prostředí, například různé typy podvodů a informací a jak se jim bránit. Přednášet budou opět odborníci, tentokrát z Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, oddělení hospodářské kriminality.

Jindřiška Romba, místostarostkaPředchozí článekSenior taxi rozšiřuje své služby na pět dní v týdnu
Další článekHledáme do týmu obsluhu čistírny odpadních vod