Tříkrálová sbírka 2021On-line sbírka končí 30. dubna 2021, každá koruna pomáhá.

Letošní Tříkrálová sbírka měla oproti jiným rokům poněkud smutnější charakter. Vzhledem k epidemické situaci v naší zemi jsme koledníky v ulicích nepotkali. Přesto naše kasičky s logem charity byly k dispozici na několika stálých místech, v kostele, v Pastoračním centru sv. Tomáše, na vesnicích kromě kostelů i v některých obchodech. Vybíralo se kromě Dobříše také na Voznici, ve Staré Huti, Svatém Poli, v Obořišti, v Rosovicích a v Dlouhé Lhotě. I přes nepříznivou situaci jsme v TS 2021 vybrali celkem 52 790 Kč. Konečný výsledek budeme znát po ukončení on-line sbírky po 30. dubnu 2021.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dárcům za jejich přízeň a dobrou vůli přispět svými prostředky, prostřednictvím charity, těm nejpotřebnějším. Letošní rok pro mnohé nebude snadný.

Finance z Tříkrálové sbírky budou i letos pomáhat těm, kteří se dostanou do sociální tísně. Přejme si, abychom tuto situaci zvládli a uměli se dívat kolem sebe a poskytovat pomoc těm, kdo se v této tísni ocitnou. Je dobré vědět, že lidská solidarita není jen prázdný pojem, jak prokazují všichni, kdo nejsou lhostejní k osudu druhých, když je společnost ohrožena, v současné době dopadem pandemie koronaviru. Ještě jednou díky všem dárcům a především těm, pro koho je slovo pomoc a solidarita stále prioritou.

Jana Svobodová, ředitelka FCH DobříšPředchozí článekKnihovna:
Další článekNovodobí trampové v dobříšských lesích. Přístřešky a osady jsou nelegální stavby, varují lesníci