Svoz zahradního odpaduDOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze zahrad (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš.

POZOR! SVOZY JSOU ROZDĚLENY DO DVOU MĚSÍCŮ

Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas
– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)
– občané se musí prokázat kartičkou vydanou MěÚ Dobříš

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti:

sobota 18. 3. a 22. 4. 2017, 8.00–15.00 hod.

• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce (nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická),

sobota 25. 3. a 29. 4. 2017, 8.00–15.00 hod.

• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá.

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku. Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnostiPředchozí článekRevitalizace břehových porostů na rybníku Papež
Další článekDobříšský „Týden bruslení“ podpořil bruslení na zimním stadionu