Svoz odpadů ze zeleně

Zdroj foto: Pixabay


DOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden
svoz odpadů ze zeleně (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš.

Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek:

– odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas
– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)
– občané se musí prokázat kartičkou vydanou MěÚ Dobříš.

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti:

Sobota 14. 10. a 25. 11. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš  (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá.

Sobota 21. 10. a 2. 12. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš  (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce  (nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická).

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku. Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

Uzavření sběrného dvora z důvodu rekonstrukce

Od 9. do 15. 10. 2017 bude sběrný dvůr DOKAS Dobříš z důvodu rekonstrukce uzavřen.Předchozí článekPoradna pro pečující má za sebou první rok
Další článekSlet bubeníků – DARK SIDE OF THE GROOVE – 13. 10.