Starosta Svoboda kvůli Brodcům zase manipuluje s faktyZměna územního plánu schválená zastupitelstvem 16. 11. 2023
Červené šipky: plochy NS – smíšené nezastavěné – zejména zemědělsky obhospodařované louky, pastviny a trávníky. Návrh Jaromíra Bláhy a zastupitele Miroslava Sochora na plochy ZS – sídelní zeleň, zejména oplocené zahrady, komunitní zahrada – většina zastupitelů neschválila
Černá šipka: plochy ZV – veřejná zeleň, komunitní zahrada zmizela
Modrá šipka: plochy NS – smíšené nezastavěné – zejména zemědělsky obhospodařované louky, pastviny a trávníky
Žlutá šipka: plochy BI – zástavba rodinnými domy

Na listopadovém zastupitelstvu jsem upozornil nejen na nenaplnění výsledku místního referenda v otázce č. 2 – pravidel postupné výstavby, ale také na nesmyslné určení čtyř pozemků v Brodcích.

Tyto čtyři městské pozemky mezi plánovanými soukromými domy mají být sice v souladu s referendem nezastavitelné, ale určené jako zemědělské. Navrhl jsem, aby byly překlasifikované na zeleň soukromou a vyhrazenou, což je kategorie územního plánu zejména pro zahrady nebo oplocenou zeleň vyhrazenou jiným účelům. Neznamená to, že by přešly do soukromých rukou! Bylo by totiž mnohem vhodnější, aby tam byla komunitní zahrada, případně zahrady, které město pronajme občanům. Plánovat pole nebo ohrady s hospodářskými zvířaty do zástavby rodinných domů není dobrý nápad. Výběhy pro koně je vhodnější zachovat kolem cesty, kudy chodí lidé přes Brodce do lesa.

Starosta v DL reagoval takto: „Za zcela překvapivý obrat pak pokládám návrh p. Bláhy na poslední chvíli v územním plánu změnit charakter pozemků města v Brodcích. (…) aby byly stavební pozemky města v Brodcích změněny na zeleň soukromou (!), která by umožnila na pozemcích města vybudovat soukromé oplocené zahrádky.“ Jedná se o ukázkovou manipulaci, která má vyvolat dojem, že chci všechny městské pozemky v Brodcích převést do soukromých rukou. Nic z toho není pravda a starosta to dobře ví.

Proč neuvedl, že návrh na komunitní či pronajatou městskou zahradu se týká pouze čtyř pozemků mezi plánovanými rodinnými domy? Proč můj návrh líčí jako „překvapivý obrat“, když ho ode mne slyšel mockrát – už na veřejném projednání územní studie, kdy s ním souhlasila i architektka, která ji zpracovala. Rovněž na veřejném projednání změny územního plánu a dvakrát na jednání zastupitelstva i vícekrát osobně. Oplocená komunitní zahrada je i v územní studii schválené starostou, jen na jiných pozemcích města o malý kus vedle. Ze změny územního plánu ale záhadně „zmizela“.

Proč starosta manipuluje, můj návrh dezinterpretuje? Jediné, co mne napadá, je, že nechce přiznat a napravit chybu. Vysvětlení, proč je lepší mít mezi rodinnými domy zemědělské pozemky než komunitní zahradu, jsem ale nikdy nedostal. Místo aby svůj postoj obhájil a zdůvodnil, odvádí pozornost tím, že mě neprávem napadá a vědomě podsouvá mému návrhu jiný obsah, než je skutečností. Smutné.

MVDr. Jaromír Bláha


Reakce starosty Svobody

S komunitní zahradou se v Brodcích počítá. Podle schválené územní studie Brodce bude umístěna v levém horním rohu lokality Brodce na pozemcích města p. č. 1896/151 a 1896/153. Pro tuto komunitní zahradu se počítá s plochou 3 156 m2. V územní studii je budoucí komunitní zahrada zakreslena. Územní studie Brodce byla schválena až po odsouhlasení zadání pro změnu č. 3 územního plánu. Změna pozemku města pro komunitní zahradu tedy není zakreslena ve změně č. 3 územního plánu. Bude zařazena do změny č. 4 územního plánu, jak je výslovně uvedeno přímo v územní studii. Tedy zahrada nijak záhadně „nezmizela“. Zástupci přípravného výboru při argumentaci, jak je třeba zachránit Brodce, opakovaně uváděli, že plochy města chtějí zachovat volně přístupné pro procházky apod. A přesně to zastupitelé na základě výsledku místního referenda schválili.

Pavel SvobodaPředchozí článekMy, co nejsme na fejsbuku
Další článekMáme zájem o slušnou debatu