Máme zájem o slušnou debatuTaké touto statí reagovala rada města v DL 1/24 na sadu článků odsuzujících drastické zvýšení daně z nemovitostí nad rámec toho, co koalice ODS, STAN a KDÚ-ČSL prosadila v červnu 2023. Tehdy stanovila koeficienty daně tak, aby z ní město vybralo v roce 2024 cca 17 milionů. Pak ale odmítla korigovat dopady dalšího 80% zvýšení této daně zákonem. Přestože by rozdíl mezi výběrem schváleným červnu a skutečností v roce 2024 byl pouhých 7 milionů ve 330milionovém rozpočtu. Chybějící peníze se daly vyřešit buď odložením některé investice, nebo úvěrem, o který by město vůbec nemuselo žádat, protože může čerpat ještě cca 54 milionů ze zůstatku z úvěru na knihovnu. A k němu si koalice schválila na prosincovém zasedání nepochopitelně ještě další úvěr 15 milionů!

Dodatečné 14milionové zvýšení daně postihne jak občany, tak zejména některé firmy v průmyslových zónách. U jedné z menších představuje devítinásobné zvýšení daně náklad 100 tisíc na jednoho zaměstnance jen na této dani, což může být pro firmu likvidační. Toto jsme chtěli napravit, ale k argumentům firem i k návrhům opozice na řešení byla koalice hluchá.

Rada uvádí: „Otázkou, jak financovat náklady na správu městského majetku, se také opakovaně zabývali členové finančního a kontrolního výboru.“

Nevíme, zda jde o nekompetentnost, nebo záměrnou manipulaci, ale kontrolnímu výboru rozhodně nepřísluší řešení financování města. Ze zákona mu přísluší pouze a) kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, b) kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce (§119 zákona o obcích).

Dále rada sděluje: „Na práci v těchto výborech se však kolegové z ANO odmítají podílet.“

Nejen na práci výborů, ale i komisí, poradních orgánů rady města, se odmítla podílet celá opozice, nejen zastupitelé za ANO, jak s cílem dehonestovat jen toto hnutí členové rady často uvádějí. Ano, celá opozice to odmítla kvůli obsahu a formě nabídky na zapojení do těchto orgánů. Během 10 minut od vyhlášení volebních výsledků nám pan starosta sdělil, že nebude s opozicí jednat. Ani o programových bodech, ale ani o tom, jak by se měla opozice podílet na účasti ve výborech a komisích. Jen bez jakéhokoli jednání poslal opozici nabídku na 16procentní zastoupení v komisích (11 míst ze 68). Opozici přitom volilo přes 44 % voličů. Koalice si rozebrala předsednická místa ve všech komisích a celé opozici nechala buď žádné, nebo 1–2 místa v až čtrnáctičlenných komisích!
Že nemá smysl ani účast v kontrolním výboru, ve kterém mívá podle nepsaných pravidel většinu opozice, uvedeme na konkrétním případu: Ze zákona „kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, jen pokud jej tím pověří zastupitelstvo obce“. V zastupitelstvu má ale většinu koalice ODS, STAN, KDU-ČSL. Jen jednou jsme navrhli kvůli určitým pochybnostem, aby zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor prověřením postupu pana tajemníka při výběru jistého dodavatele služeb.

A výsledek: koalice rozhodla, že se nic prověřovat nebude, co si to dovolujeme, podezírat z něčeho pana tajemníka. Takže i kdyby byl KV složen jen z členů opozice, koalice by mu kdykoli zabránila, aby prověřoval něco, co sama nechce. A když už něco KV zjistí, předkládá zprávu zastupitelstvu, ve které opět koaliční většina rozhodne, jak se zprávou naloží. Diví se ještě někdo nezájmu opozice o místa ve výborech a komisích při takto nastavených vztazích? Jen by dělala koalici fíkový list.

A další ukázka „slušné debaty“ od rady města:
„V debatě na prosincovém zastupitelstvu jsme se však dostali do jiné roviny. Do roviny zavlečení ‚móresů‘ a manipulace s občany přímo na úrovni státní politiky. Podávání zavádějících, a někdy i přímo nepravdivých informací vytržených z kontextu ze strany zastupitelů ANO jen vyvolává zášť a obavy o městské finance a přeneseně i obavy dobříšských občanů o jejich finance. Občanům je vše předkládáno po vzoru státní politiky, kde si jeden politik neváží druhého a svým vystupováním si tak bez jakýchkoli výčitek dovolí své kolegy zesměšňovat a urážet, jen aby získal za jakoukoli cenu přízeň co největšího počtu voličů.“

Toto je ta „slušná debata“ ze strany vedení města. Výsledkem je nastolení politováníhodných vztahů, které dnes v zastupitelstvu díky aroganci a nekompetentnosti koalice bohužel panují. Tak malé město si nezaslouží hraní si na velkou politiku, ale spolupráci všech. Rada nás napadá bez uvedení jediného příkladu. Jaké manipulace jsme se dopustili, které zavádějící a nepravdivé informace vytržené z jakého kontextu jsme podali? Čím jsme vyvolali obavy dobříšských občanů o jejich finance? Čím, kdo a koho zesměšnil a urazil? Žádné argumenty vedení města nemá, je to jen snaha o odvedení pozornosti od vlastního stylu jednání s opozicí.

„Smutné je, že opozice si dovolí kritizovat veškerou činnost koalice a nepředloží žádný jiný návrh finančního řešení.“
Toto je další nepravda. Nekritizujeme veškerou činnost, k tomu stačí se podívat na hlasování v zastupitelstvu. Kritizujeme, jen když máme jiný názor a vidíme lepší řešení pro město. K tomu snad opozice je. Jakákoli diskuze je ale marná: ukázněná hlasovací mašina válcuje opozici bez ochoty k jakémukoli kompromisu. Návrh finančního řešení v případě daně z nemovitosti byl jednoduchý. Koalice ale zamítla návrh na odložení rozhodnutí o koeficientech na příští rok a na diskuzi o finančním řešení ani nedošlo. Znechutila svým jednáním nejen opozici, ale i přítomnou veřejnost. Všichni demonstrativně odešli ze zasedání a při projednávání rozpočtu už zůstalo v sále jen 12 koaličních zastupitelů, jako pověstné kůly v plotě. Nikoho nepotřebují, nikomu nenaslouchají, na co čekat?
Mrzí nás móresy zavlečené dobříšskou koalicí z velké politiky: „Vždycky jen vládní půdorys, všechno ostatní smeteme, ať to město a občany stojí, co to stojí.“ I přes současnou atmosféru v zastupitelstvu znovu nabízíme spolupráci na tématech, která zajímají širokou veřejnost. Například k záměrům větších investic a k dalším tématům. Třeba právě k úpravě koeficientů daně z nemovitosti od roku 2025. Uvidíme.

Zastupitelé za ANO 2011Předchozí článekStarosta Svoboda kvůli Brodcům zase manipuluje s fakty
Další článekDobříšské listy jsou v první desítce nejlepších radničních zpravodajů za rok 2023