Šablony pro školy – co to je?

Zdroj foto: Pixabay


Co to vlastně je ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech. MAS Brdy–Vltava nabízela školám ze svého území pomoc s výběrem šablon a zpracováním projektového záměru, včetně vyplnění projektové žádosti v dotačním systému ISKP2014+. Přehled všech šablon je uveden ve výčtu níže:

Šablony pro mateřské školy:

• Školní asistent
• Školní speciální pedagog
• Školní psycholog
• Sociální pedagog
• Chůva
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Supervize a mentoring
• Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

Šablony pro základní školy:

• Školní asistent
• Školní speciální pedagog
• Školní psycholog
• Sociální pedagog
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Čtenářské kluby a klub zábavné logiky
• Doučování žáků
• Spolupráce s rodiči, spolupráce s jinou školou

Školy mohly o šablony žádat do 30. 6. 2017 a k tomuto datu bylo podpořeno nebo byly v administrativním procesu projekty za téměř 7 mil. Kč pro 10 škol z území MAS Brdy–Vltava. A o jaké šablony byl z našeho území největší zájem? V případě MŠ se jednalo o odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči, školního asistenta, vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti a prevenci logopedických vad. Základní školy žádaly nejčastěji o prostředky na podporu doučování žáků, školního asistenta, zavedení klubu zábavné logiky a deskových her a čtenářského klubu. Další kolo šablon bude pro školy otevřeno v zimě 2017 nebo na jaře 2018 a MAS Brdy–Vltava opět nabízí školám pomoc při zpracovávání projektu i následnou pomoc v průběhu realizace šablon.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava Ing. Kateřina BoukalováPředchozí článekRadní Vystyd mystifikuje veřejnost, Reakce na příspěvek p. Vlnasové
Další článekKnihovna v září: jarmark, dílna, výstava i virtuální univerzita