Revitalizace zeleně v prostoru u dobříšské radnice

Revitalitace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši


Předmětem projektu je rekonstrukce veřejného prostranství v těsné blízkosti historické budovy městského úřadu. Stávající travnatý povrch časem již degradoval a bylo zapotřebí upravit plochu, tak aby nedocházelo k dalšímu vyšlapávání trávníku a prostor se přizpůsobil přirozenému směru pohybu občanů.

V rámci projektu dojde tedy k úpravám travnaté části před úřadem, k ozelenění trvalkovými záhony, k opravě funkční pumpy, k výsadbě dřevin (6 ks slivoň myrobalán a 1 ks javor stříbrný) a k instalaci nového mobiliáře. Cílem projektu je zrenovování prostor u radnice a sjednocení celkového vzhledu v centru města, aby došlo k vytvoření příjemného zázemí se zelení, které bude občany přímo vyzívat k posezení v centru města.
Zhotovitelem stavebních prací se stala společnost Jihočeské zahrady, s. r. o., Za Továrnou 467/, 38 711 Katovice, IČO 09945539, se kterou byla dne 20. října 2022 podepsána smlouva o dílo v celkové výši 680 671 Kč vč. DPH za výsadbové a stavební práce a 237 013 Kč vč. DPH za nový mobiliář. Stavební práce byly započaty již na podzim 2022 a prozatím došlo k přípravným fázím. Po technologické přestávce budou práce obnoveny a předpoklad jejich dokončení je květen 2023.

Na projekt je zažádáno o poskytnutí dotace z 9. výzvy MAS Brdy–Vltava, operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v souladu se Strategií CLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy–Vltava na období 2014–2020“ ve výši 517 296 Kč.

Mgr. Julie Peterková,
projektová manažerka z odboru místního rozvojePředchozí článekHlasujte v Tvoříme Dobříš 2023 až do 21. března
Další článekJak pečujeme v Dobříši o stromy?