Rekonstrukce sociálních zařízení v KD

Na fotografii zleva: Jakub Jarůšek, vedoucí provozu Dokas Dobříš, místostarostka města Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Jindra Kastnerová, ředitelka KS Dobříš


Za přítomnosti místostarostky města Mgr. Petry Neubergerové, zástupců stavebního odboru MěÚ Dobříš Ing. Miloslava Modlíka a Ing. Vladimíra Melichara, ředitelky KS Mgr. Jindry Kastnerové, zástupců dodavatelské firmy Dokas, jednatele Mgr. Jana Marka a vedoucího provozu Jakuba Jarůška, byla dne 7. září 2017 slavnostně představena a předána rekonstruovaná sociální zařízení v kulturním domě. Výběr dodavatele byl proveden veřejnou zakázkou malého rozsahu, dle směrnice města č. 7/2015 o zadávání veřejných zakázek. Vysoutěžená cena této veřejné zakázky činila 495 000 Kč bez DPH.
Na základě výsledku VZ byla dne 5. 12. 2016 podepsána smlouva o dílo mezi firmou Dokas Dobříš, s.r.o., a Kulturním střediskem Dobříš.
Dílo obsahovalo zásadní přestavbu toalet pro veřejnost i toalet pro účinkující v zázemí jeviště. Během prázdnin, kdy rekonstrukce probíhala, byla provedena obměna obkladů, dlažeb a veškeré sanity, včetně oprav základních rozvodů sítí. Na toaletách pro veřejnost byly sníženy stropy a instalováno nové osvětlení. Tak trochu nad plán došlo i k výměně topných těles, dveří a dalších doplňků.

Každý, kdo rekonstruoval starší prostory, jistě potvrdí, že o nepříjemná překvapení nebývá v průběhu stavby nouze. Ani my jsme se jim nevyhnuli… Za běhu jsme řešili křivé zdi, doplňování stěn a podlah, výměny futer a mnoho dalších maličkostí, které v součtu znamenaly nezbytné navýšení rozpočtu. Celková cena za provedení díla po započtení vícenákladů činí 594 766,10 Kč bez DPH, resp. 719 666,98 Kč včetně 21% DPH.
Je neoddiskutovatelné, že sociální zařízení v kulturním domě volala po zásadní technické i interiérové rekonstrukci již delší dobu. Po odložení stavby v minulém roce (minimální zájem firem z důvodu naplněných kapacit) se konečně mohlo letos přistoupit k akci. Snažili jsme se i přes omezené finanční prostředky vytvořit esteticky moderní a plně funkční hygienická zařízení, která by odpovídala současným standardům. Doufáme, že nové toalety přivítáte hlavně vy, návštěvníci KD, a současně i účinkující, kteří za vámi s kulturní nabídkou přijíždí, a spolky, které v KD trvale působí.

Mgr. Jindra Kastnerová, ředitelka KS DobříšPředchozí článekMáme za sebou 4. kulatý stůl – Prevence kriminality v Dobříši
Další článekDobří(š) v pohybu