Máme za sebou 4. kulatý stůl – Prevence kriminality v DobříšiMěsto Dobříš ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava a Centrem společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska uspořádalo ve čtvrtek 14. září od 18 hodin v prostorách KD Dobříš v pořadí již 4. kulatý stůl s tématem „Prevence kriminality v Dobříši“. Setkání bylo uspořádáno za účelem připomínkování a doplnění plánu prevence kriminality města Dobříše na období 2017–2021. Přivítání účastníků a představení tématu se ujala radní pro bezpečnost Ing. Markéta Čermáková, MBA. Podvečerem pak přítomné provázela ředitelka MAS Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS. Účastníkům byla nejdříve představena analytická část dokumentu, kde jsou soustředěny nejvýznamnější poznatky z oblasti prevence kriminality v Dobříši. Přítomní byli pak vyzváni k tvorbě návrhů jednotlivých opatření vedoucích k řešení problémových oblastí. Město Dobříš se v souvislosti s prevencí kriminality bude věnovat zejména efektivní primární prevenci na školách, bezpečnému pohybu na ulici, prevenci užívání návykových látek. Pozornost bude věnována rovněž seniorům. Dokument bude po zapracování připomínek ze setkání zveřejněn na webových stránkách města (v průběhu října), kde se k němu budou moci občané nadále vyjadřovat. Po zapracování připomínek občanů bude dokument předložen ke schválení Zastupitelstvu města Dobříše na jeho listopadovém jednání.

za Zdravé město a místní Agendu 21 Šárka Krůtová, DiS., koordinátor

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/000292Předchozí článekProdloužení stavebních úprav hlediště a hrací plochy sportovní haly Dobříš
Další článekRekonstrukce sociálních zařízení v KD