Realizované stavební úpravy 2. ZŠ Dobříš – udržitelnost v r. 2016Před dvěma roky proběhly na 2. ZŠ Dobříš práce na zateplení fasády, střešních konstrukcí a výměně okenních a dveřních výplní u 5 pavilonů. Projekt Stavební úpravy Základní školy Dobříš, Školní 1035 v Dobříši (reg. č. CZ.1.02/3.2.00/12.14367) byl finančně podpořen z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí a z rozpočtu EU/Fondu soudržnosti. Jeho cílem bylo dosažení energetických úspor a snížení emisí CO2. Splnění stanovených ukazatelů bylo prokázáno energetickým posudkem, který byl zpracován rok po realizaci projektu.
Z prostředků města bylo ve stejné době upraveno plató v areálu školy a položena nová podlahová krytina v tělocvičně. K dokončení pěkného vzhledu a k bezpečnějšímu pohybu žáků přispěla nakonec letošní oprava chodníčků mezi jednotlivými pavilony. Opravy byly hrazeny též z rozpočtu města. Škola nyní působí moderním a upraveným dojmem a je o ni pečováno tak, aby byly dosažené výstupy udrženy i v budoucnu.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvojePředchozí článekStavební úpravy domu čp. 71 v Dobříši
Další článekPsi bez vodítka a znečišťování prostranství psími exkrementy