Psi bez vodítka a znečišťování prostranství psími exkrementy

pes


Stále větší množství stížností občanů eviduje Městská policie Dobříš. Právě v souvislosti s neukázněnými majiteli psů opětovně reagujeme na stížnosti od občanů města Dobříše touto již druhou výzvou. První výzva se bohužel minula účinkem. Občané si zkrátka po svých psech mnohdy neuklízí…
Strážníci městské policie řeší v Dobříši ročně mnoho přestupků na úseku veřejného pořádku. Mezi ty, které zjišťují nejčastěji, patří znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy a nerespektování povinnosti vedení psa na vodítku. Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigovala nějaká vyhláška nebo nařízení. Plní si své povinnosti i bez nich. Bohužel však řada pejskařů zřejmě hřeší na skutečnost, že strážníci nemohou být na všech místech, aby dohlíželi, zda všichni dodržují pořádek. Protože objeví-li se strážník alespoň na dohled, jen málokdo po svém psu neuklidí a téměř každý má svého psa řádně na vodítku. Přitom neuklizený exkrement může majitele pejska vyjít poměrně draho. Strážník může na místě uložit pokutu do 5 000 Kč, ve správním řízení pak hrozí pokuta vyšší. Za ignorování povinnosti vedení psa na vodítku pak hrozí pokuta vyměřená strážníkem taktéž do 5 000 Kč.
Řada majitelů psů se odvolává na nedostatek speciálních kontejnerů na psí exkrementy, což není důvodem, proč se plnění této povinnosti vyhýbat. Přitom je pravdou, že těchto košů mají k dispozici majitelé psů velké množství po celé Dobříši, takřka na každém rohu. Město pořídilo tyto speciální koše se stojany i se sáčky již v r. 2010, jejich počet město neustále navyšuje a opravuje koše poničené vandaly (ničení samotných zásobníků na sáčky, ale i odpadkových košů, které bývají vandaly ukopnuty), sáčky jsou pravidelně doplňovány. Což samozřejmě znamená značné finanční náklady, které jdou z kapes nás všech.
Protože situace již začínala být neúnosná, přistoupilo město v roce 2015 k úklidu exkrementů pomocí speciálního vysavače, kterým se v letních měsících pravidelně uklízí celé město. Bohužel tento způsob úklidu výkalů vysavačem je velmi nákladný. Psí exkrementy však představují riziko z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být v případě, že s nimi přijdou do styku děti, a tak město považuje za prioritu mít ulice a zeleň čisté. Bude však nuceno přenést náklady na původce znečištění – neukázněné majitele psů.
Z těchto důvodů budou strážníci ještě důsledněji dohlížet na dodržování všech povinností, které majitelům psů plynou z právních předpisů. Již ale nebudou „domlouvat“, přestupky budou řešit rovnou blokovou pokutou.
Zároveň upozorňuji, že tento druh přestupku spadá do vybraných přestupků, které se musí zapisovat od 1. října 2016 do centrálního registru přestupků. Centrální registr přestupků existuje při rejstříku trestů a jeho účelem je pomoci i v boji proti drobné kriminalitě. Zapisují se do něj, a pět let se v něm musí uchovávat, vybrané přestupky (např. drobné krádeže, přestupky proti veřejnému pořádku – např. rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného prostranství nebo přestupky proti občanskému soužití). Za opakované přestupky pak budou jejich pachatelům hrozit vyšší pokuty. Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo ho spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Do rejstříků mají přístup správní orgány projednávající přestupky, včetně strážníků. Podle údajů z centrálního registru přestupků již mají správní orgány přehled, zda se pachatel dopouští přestupku opakovaně, a za opakované přestupky budou moci udělit až o polovinu vyšší pokutu.

Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekRealizované stavební úpravy 2. ZŠ Dobříš – udržitelnost v r. 2016
Další článekOd 1. 1. – 30. 6. 2017 bude zahájen pilotní projekt v oblasti Malá Strana