Reakce na článek „Zakáže hazard i Stará Huť? Věřím, že ano.“ od Ing. Ivo Salcmana, zastupitele za KDU-ČSLNikdy jsem dost dobře nerozuměl tomu, že někteří politici (ať už státní či komunální) upřednostňují komunikaci se svými kolegy (protože i opoziční zastupitel se v okamžiku svého zvolení stává ve své podstatě kolegou) prostřednictvím medií, ačkoliv by jeden telefonát v případě opravdové snahy o spolupráci byl po všech stránkách rozumnější.

Bohužel jako starosta obce Stará Huť jsem nyní vmanévrován do tohoto postupu řešení věcí a jen nerad se zapojuji. Ale považuji za povinnost reagovat na zveřejněný článek.
V prosinci loňského roku bylo na programu jednání zastupitelstva města Dobříše také schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu či omezení provozování hracích automatů na území města. Vedení města (a předpokládám i zastupitelům) je známa skutečnost, že herna na Prachandě je v katastru obce Stará Huť. Přesto nikdo nezvedl telefon, aby včas požádal o součinnost v této věci, protože plošné a souběžné řešení se zdá více než logické. O to větší překvapení bylo sledovat prostřednictvím webových kamer zasedání zastupitelstva, kde byl prezentován nezájem naší obce obdobnou vyhlášku schválit. Dlužno dodat, že do dnešního dne nikdo nepoužil žádnou formu přímé komunikace (telefon, email či osobní rozhovor), aby vznesl jakýkoli dotaz v této záležitosti. Kdosi na zasedání prohlásil, že obec Stará Huť nechce automaty rušit, aniž by bylo řečeno, jak k této informaci přišel. Nikdo se nad tím dosud nepozastavil, nikdo nepovažuje za vhodné si cokoli ověřit.

Následně pan Salcman na základě této dezinformace apeluje oblíbenou formou veřejného pranýřování v Dobříšských listech na obec Stará Huť, abychom se v rámci zachování dobrých vztahů „zavázali, že smlouvu s hernou naproti Lidlu již neprodloužíme“. Obec s nikým smlouvy neuzavírá. Obec povoluje či nepovoluje provozování konkrétních automatů v konkrétní herně. Obec se nemá k čemu zavazovat, obec buď schválí zákaz provozu hazardních her, nebo neschválí. Možná by stálo za úvahu si před jakýmkoli veřejným vystoupením zjistit pár základních informací. Ano, obnášelo by to alespoň jeden telefonát…

Ještě malý komentář k „faktům“, uvedeným panem Salcmanem: Stará Huť využívá prostřednictvím Dobříše zdroje pitné vody a také čistírnu odpadních vod. Na zbudování přivaděče vody i na rekonstrukci čističky se obec finančně podílela, za všechny služby a dodávky obec i občané řádně platí stejně tak, jako občané města Dobříše. Obec využívá služeb společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., pro svoz odpadu, za který si řádně platí, a stejně jako všichni členové Sdružení obcí Dobříšska a Novoknínska hradí poplatky. A tak bychom mohli pokračovat dále. Pan Salcman by si měl uvědomit, že město Dobříš zastává také funkci obce s rozšířenou působností a jako takové má určité povinnosti k obcím, které spravuje. Některé uváděné služby jsou služby, které Stará Huť stejně jako mnoho dalších okolních obcí v Dobříši využívá a využívat musí. Na tyto záležitosti také vzhledem na velikost spravované oblasti a počet zainteresovaných obyvatel město Dobříš získává finance ze státního rozpočtu, případně dotace.
Poměrně úsměvně pak působí dovětek: „…dává našemu městu v této věci velmi dobrou vyjednávací pozici“. A vracím se k tomu, že předpokladem vyjednávání je komunikace. Tady však jakákoli snaha o komunikaci ze strany města Dobříše chybí. Na druhou stranu vyjednávat o čem? Článek spíše působí jako nešťastně zvolená forma vydírání. Budu se uklidňovat tím, že šlo o pouhou neznalost věci. Rád bych tímto ubezpečil stávající i budoucí občany obce Stará Huť, že v této souvislosti nemůže dojít k omezení žádné z uváděných služeb.

Shodou okolností jsem se den před zveřejněním článku pana Salcmana zúčastnil jednání Rady města Dobříše, kam jsem se sám pozval. Tam jsem tlumočil zájem zastupitelů obce Stará Huť zrušit provoz automatů na území obce Stará Huť. Zároveň jsem přednesl návrh na vybudování chodníku ze Staré Huti do Dobříše kolem hřbitova. Věřím, že třeba i tento nezbytný krok vzbudí stejný zájem, a ne jen pana Salcmana.

Závěrem bych rád pozval všechny zájemce na naše zasedání zastupitelstva dne 10. dubna 2017 od 18 hod. do obřadní místnosti obecního úřadu ve Staré Huti, kde se bude obecně závazná vyhláška o případném zákazu hazardních her na území obce Stará Huť projednávat. Budeme se těšit na hojnou účast.

Petr Dragoun, starosta obce Stará Huť
Tel.: 318 522 269, stara.hut@worldonline.cz, www. starahut.euPředchozí článekZapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému obce
Další článekVyjádření k článku „Zakáže hazard i Stará Huť? Věřím, že ano.“