Zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému obceDle § 17 odst. 4 zákona o odpadech mohou původci (osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (komunální odpad vznikající podnikajícím osobám), využít na základě smlouvy s obcí systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Nově tuto možnost pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ve městě Dobříš schválilo zastupitelstvo města vyhláškou. Po uzavření smlouvy ve společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o., se sídlem Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš, mohou využívat systém obce a vhazovat vytříděný odpad podobný komunálnímu do kontejnerů na tříděný odpad (zvonky) nebo pro složky odpadu, které již dále nejdou vytřídit (směsné obaly) lze využít sběrnou nádobu, která bude původci přidělena. Podmínky a cena za toto zapojení budou uvedeny ve smlouvě.

Více informací na webových stránkách města, na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš či ve společnosti Dokas Dobříš, s.r.o.

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ DobříšPředchozí článekDobříšský „Týden bruslení“ podpořil bruslení na zimním stadionu
Další článekReakce na článek „Zakáže hazard i Stará Huť? Věřím, že ano.“ od Ing. Ivo Salcmana, zastupitele za KDU-ČSL