Projektové dny a týdny na ZŠ TRNKAPodzim v ZŠ TRNKA je plný projektových dnů i jednoho projektového týdne. Co si pod tím představit?

Projektový den je často spojen s některým ze státních svátků, přičemž účastníci i realizátoři mohou být různí. Například projekt ke svátku svatého Václava se týká jen žáků prvního stupně a připravují ho čtvrťáci a páťáci pro své mladší spolužáky. Ti jsou rozděleni do skupin tak, aby spolupracovali napříč ročníky, takže starší a zkušenější třeťáci pomáhají těm mladším.
Žáci čtvrté a páté třídy pro ně připravili různé tvořivé úkoly, výrobu, luštění, práci s textem, otázky v aplikaci Kahoot, ale i úvodní scénku, při které ztvárnili zásadní momenty ze života svatého Václava.

V říjnu je čas si připomenout vznik samostatného Československa, tentokrát akci organizují paní učitelky pro všechny děti z prvního stupně, které opět pracují ve věkově smíšených skupinách.
V listopadu pak propojíme první i druhý stupeň při oslavě svátku demokracie. Realizátory tentokrát budou žáci šestého ročníku, kteří připraví projekt pro žáky z prvního stupně. Cílem těchto projektových dnů je nejen získat či připomenout důležité informace, ale především propojit děti napříč ročníky, učit je spolupracovat, objevit své silné stránky a to, čím mohou přispět své skupině a kde naopak může pomoci někdo jiný.

Projektové týdny se naopak týkají druhého stupně a jsou pořádány dvakrát ročně, v říjnu a v dubnu. Každý ročník má vždy téma, kterému se po dobu pěti dnů věnuje. Šesťáci začínají
Týdnem vědy, kdy se seznamují s různými vědními obory a otevírají dveře ke zkoumání a objevování. Sedmáci budou přemýšlet nad tématem Jak pečovat o své zdraví z různých úhlů pohledu. Vyzkouší si také „digitální detox”. Tématem žáků 8. ročníku budou Média, přičemž osmáci budou mít možnost navštívit i redakci časopisu Respekt. Deváťáci budou zkoumat Světlo, a to z fyzikálního, přírodopisného, zeměpisného i výtvarného hlediska. Naši druhostupňoví studenti mají tedy možnost prozkoumat jedno téma z různých perspektiv a vždy si tam mohou najít to, co je pro ně lákavé. Na konci týdne připraví prezentaci svých výsledků buď svým spolužákům, nebo žákům jiného ročníku. Je úžasné sledovat, s jakou energií přistupují k práci a jak vysoké úrovně dosahují jejich prezentace.

Děkujeme tedy všem pedagogům, kteří je takto vedou a dávají jim prostor k růstu!

Mgr. Markéta SvobodováPředchozí článekDobříšské děti se seznamovaly s lesem
Další článekLesní škola Dobříš: První týdny ve škole