Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

37

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš.

Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. Online přenos jednání na webu města.

Reklama