Oznámení o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města DobříšeZastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání dne 15. 12. 2016 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Dobříše. Vyhláška nabyla účinnosti dnem vyhlášení, t. j. dne 28. 12. 2016. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 2/2014, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry na území obce, ze dne 24. 4. 2014.
Podle § 138 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, se obecně závazné vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 zákona o loteriích, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách, považují za obecně závazné vyhlášky vydané podle § 12 zákona o hazardních hrách.
V souladu s přechodnými ustanoveními obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 je možné provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her povolených přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky nejdéle do doby stanovené ve vydaném povolení. Podle informací dostupných na webových stránkách Ministerstva financí aktuálních ke dni 31. 12. 2016 bylo vydáno povolení k provozování technických herních zařízení nejdéle do roku 2019. Městským úřadem Dobříš jsou povoleny výherní hrací přístroje nejdéle do 31. 12. 2017.

Ing. Naděžda Mašková, vedoucí živnostenského odboruPředchozí článekNavýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník
Další článekZakáže hazard i Strará Huť? Věřím, že ano.