Oznámení o úpravě ceny vodného a stočného v Dobříši

img


Vážení odběratelé, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Dobříše ze dne 12. 9. 2017 si vás dovolujeme informovat o změně cen vodného a stočného od 1. 1. 2018. Úprava ceny vodného a stočného je ovlivněna několika faktory. Nejdůležitějším z nich je nutnost plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, jehož účelem je zajištění udržitelnosti provozuschopnosti vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Dobříš.Dalšími důvody úpravy ceny jsou: potřeba rozšiřování zdrojů pitné vody, závazek vyplývající z přijetí evropských dotací na intenzifikaci čistírny odpadních vod, inflace, nárůst cen energií, materiálu a chemikálií.

Plánovaná cena vodného a stočného pro rok 2018

Vodné 42,30 Kč/m³ 
Stočné 31,40 Kč/m³
Celkem 73,70 Kč/m³ včetně DPH (64,08 Kč bez DPH)

Pro srovnání: Od 1. 1. 2018 bude stát 1 litr pitné vody a zároveň následné odkanalizování cca 7 haléřů! Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 l na osobu a den, tj. 7,37 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody. Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po zdražení 221 Kč za vodné a stočné za měsíc (místo původní částky 209 Kč před zdražením). Rozdíl v nákladech na vodné a stočné tedy činí 12 Kč za měsíc.

Cena vodného i stočného zůstává i po zdražení nadále pod úrovní celorepublikového průměru.

Ing. Blanka Marvanová, VHS DobříšPředchozí článekDobří(š) v pohybu
Další článekNefunkční kontrolní výbor?!