Nefunkční kontrolní výbor?!Kontrolní výbor, povinně zřizovaný ze zákona o obcích, má jedinou roli. Jeho úkolem je kontrolovat zákonnost či nezákonnost jednotlivých usnesení rady města a zastupitelstva. Tato úloha se zdá jednoduchá, ale v současném právním chaosu v České republice, kdy je v platnosti více jak 15 tisíc právních norem a předpisů, je to úloha nezáviděníhodná. K tomu si připočítejte chování politických rivalů jak v zastupitelstvu, tak v kontrolním výboru a je vám jasné, že podobně jako ve vyšších zákonodárných orgánech ani seberozumnější a prospěšnější návrh neprojde. Proto se také může stát, že chovatelé nemají zajištěný potřebný přístup do své budovy, že občané řadu let žádají o změny v územním plánu a není jim ani za desítky let vyhověno, proto se již řadu let řeší problém ulice Západní, proto na jednání zastupitelstva, i přes moje výslovné upozornění na protizákonné jednání, zastupitelé schválí bez mrknutí oka usnesení obsahující právní vady a mohl bych ještě dlouho pokračovat.

Kontrolní výbor má mít sedm členů a je ideální, když jsou tito členové průnikem politických uskupení na Dobříši. Kontrolnímu výboru již řadu měsíců chybí jeden člen a zastupitelstvem není dovolen náhradník. I přes pevně stanovený roční plán jednání výboru, schválený všemi členy výboru, se řada z nich opakovaně z jednání omlouvá a činí kontrolní výbor neusnášeníschopný. Rovněž se stane, že usnesení kontrolního výboru vezme zastupitelstvo na vědomí, a přestože obsahuje zásadní doporučení ve vztahu k fungování města, nic se nestane.

Politici jsou zvláštní kategorií lidí, ale zvlášť pro ně platí, že sliby se mají plnit, že slova a činy se mají shodovat. Rozhlédněte se kolem sebe, co kdo nasliboval a co kdo splnil, a nemusí to být jenom ty velké a do očí bijící věci jako Karnetova zahrada – úhrada 10,8 mil. Kč z peněz města, ulice Západní, problém táhnoucí se deset let s více jak třiceti rozsudky, rozhodnutími nadřízených orgánů, promrhaných 6 mil. Kč na různé studie, které nebyly realizovány, zničené kino a návrat k myšlence před osmi lety na důstojnou městskou knihovnu, soustavné porušování územního plánu při realizaci staveb, porušování etapizace v rozporu s územním plánem, petice občanů k ochraně jejich zájmů atd. Stručně řečeno, je třeba neztratit zdravý rozum a stát pevně nohama na zemi. A až se opět někde objeví článek „Komu vyhovuje nefunkční kontrolní výbor?“, vzpomeňte si na má slova a pokuste si odpovědět na tuto otázku.

Karel VítekPředchozí článekOznámení o úpravě ceny vodného a stočného v Dobříši
Další článekKdy se dočkají dobříšské děti opravené jídelny?