Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikyStarosta města Dobříš podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: společenská místnost Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo) Dobříš, Dukelské náměstí čp. 443

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: učebna 2. ZŠ Dobříš, nová přístavba, přízemí, Dobříš, Školní čp. 1035

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: taneční sál Základní umělecké školy, přízemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 69

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: učebna 5. mateřské školy, přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: prostor Jídelny Dobříš, ul. Partyzána Svobody čp. 940

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: učebna Základní školy Dobříš, Lidická čp. 384

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

6. Dle výše uvedeného zákona za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu voleb jsou závazné pro všechny přítomné.

7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.Předchozí článekDen otevřených dveří v Domově seniorů Dobříš – 4. 10.
Další článekCeny města Dobříše za rok 2016 předány