Ceny města Dobříše za rok 2016 předány

Cena města Dobříše. Vyznamenaní spolu se starostou města. Zleva: Mgr. Stanislav Vacek, Hana Rysová, Livie Colloredo-Mannsfeld, Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Zdeňka Žádníková. Foto: Michael Hrabák Kočí


V sobotu 23. září 2017 byly v Zrcadlovém sále zámku Dobříš předány Ceny města Dobříše za rok 2016. Ceny předal starosta města Stanislav Vacek, paní Haně Rysové za prezentaci města Dobříš v oblasti kultury, zejména ve fotografii, a manželům Livii a Jeromovi Colloredo-Mannsfeldovým za významný podíl na hospodářském a kulturním rozvoji ve městě Dobříš. Kromě pamětního listu a peněžité odměny dostali letošní laureáti obrazy od dobříšské výtvarnice Kateřiny Klánové. Květinu paní Haně Rysové předal čerstvý mistr světa v 70.3 Ironmanu Jan Tománek. Celým večerem diváky provedla herečka Zdeňka Žádníková, které oceněné představila.

Hana Rysová profesionálně fotografuje od roku 1964, v 70. letech dálkově vystudovala výtvarnou fotografii na FAMU u profesora Jána Šmoka. Fotila řadu významných osobností ze společenského a uměleckého prostředí. Je spoluautorkou mnoha knih a Dobříš byla a je jedním z jejích stěžejních fotografických témat.

Jerome a Livie Colloredo-Mannsfeldovi na Dobříši dlouhodobě spolupracují a podporují mnoho organizací, např. Rodinné centrum Dobříšek, Nadační fond Zdeňky Žádníkové, Dětský domov Korkyně, tenisový klub, ZŠ Trnka, fotbalový klub, základní školy, gymnázium, další spolky, Stéblo, katolickou i evangelickou církev. Významně se podílí na kulturním i hospodářském rozvoji města.
Historie rodu Colloredo-Mannsfeldů sahá až na konec 10. století. Ke spojení rodů Colloredo a Mannsfeld došlo na konci osmnáctého století. Gundakar, kníže Colloredo, si tehdy vzal Marii Isabelu, dceru posledního knížete z rodu Mannsfeld-Fondi. Sňatkem připadlo Colloredům panství Dobříš, Obořiště, Suchdol a Nusle. K rozsáhlým majetkům významného rodu dále přibyl roku 1879 zámek a panství Zbiroh, které koupil kníže Josef. Práva statků přešla po první světové válce na jeho vnuka Jeronýma. Na sklonku třicátých let se podpisem příslušnosti k české šlechtě stal rod Colloredo-Mannsfeldů nepřítelem Velkoněmecké říše. Jejich majetky byly za druhé světové války zabaveny nacisty a zámek Dobříš se stal sídlem říšského protektora. Opočno a Dobříš byly zkonfiskovány již po roce 1945 a zámek Zbiroh následoval o tři roky později. Zámek Dobříš byl pak dlouho využíván jako sídlo Svazu československých spisovatelů. Po pádu bývalého režimu byly zámky Dobříš a Zbiroh navráceny hraběti Jeronýmovi. Jeroným se na Zbiroh přestěhoval a žil zde až do své smrti. Dědicem obou panství se pak stal hrabě Jerôme, syn nejmladšího z Jeronýmových bratrů. Ten Zbiroh ponechal státu a věnuje se dobříšskému panství, které spravuje a kde dnes se svou manželkou Livií střídavě žije.
Závěr večera patřil koncertu Baroque Jazz Quartet, který svým vystoupením potěšil nejen vyznamenané, ale i všechny přítomné hosty.
Touto cestou blahopřeje všem vyznamenaným a přejeme jim hodně zdraví a radosti v osobním životě i v další práci pro město Dobříš a jeho občany.

Nikol Sevaldová, redakce DLPředchozí článekOznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Další článekZdravé a aktivní odpoledne v Dobříši