Optimalizace sběrné sítě na tříděný odpad

Foto: Pavel Svoboda


Od nového roku budou na vybraných stanovištích tříděného odpadu rušeny některé nádoby (tzv. zvony). Jmenovitě se jedná o lokality: prodejna Bedřich, křižovatka ulic Plk. B. Petroviče a Trnovská, v ulici Žižkova (u čp. 1074) a ve skateparku. Zrušeny budou zvony na plast, papír a nápojové kartony. Na lokalitách zůstanou nádoby na sklo, jedlý tuk a olej, případně další kontejnery, které zde aktuálně stojí.

Tento krok navazuje na postupnou optimalizaci sběrné sítě města. V roce 2019 byl na Dobříši zahájen pytlový svoz tříděného odpadu přímo od domu (tzv. „door to door“ systém) a zaveden multikomoditní sběr odpadu (plast se sbírá ve směsi s nápojovým kartonem a kovovými obaly). V roce 2020 město přistoupilo ke svozu barevných nádob, které si občané pořizují na vlastní náklady. V letošním roce město poskytlo občanům 1 000 ks 240litrových a 120 ks 1100litrových nádob na papír a plast. Pokud máte o 240litrovou nádobu na papír nebo plast zájem, stále je možnost se hlásit jako náhradní zájemce. Všechny nádoby nebyly dosud rozdány. Rušení zvonů veřejné sítě na vybraných lokalitách, kde je vysoká míra zapojenosti místních obyvatel do adresného svozu, je dalším krokem k optimalizaci nákladů na svoz tříděných odpadů. Úklid černých skládek (Ano, odložení kartonové krabice vedle zvonu na papír je považováno za černou skládku a musí být vynaložen náklad navíc na její odstranění.) ročně stojí město přes 250 000 Kč. Odhadem dalších 300 000 Kč město ušetří za vývoz zrušených nádob. Ušetřené finance tak můžeme investovat například do opravy silnic nebo chodníků. Cílem města není občanům třídění odpadů znepříjemňovat, naopak. Čím více tříděného odpadu obyvatelé vytřídí, tím méně směsného odpadu končí na skládce (snižují se náklady za jeho uložení) a tím větší odměnu za vytříděné komodity město obdrží od EKOKOMu. Pytlový a nádobový svoz TKO od domu je velmi komfortní metoda, kterou postupně zavádí řada obcí v ČR. Obyvatelé třídí rovnou ve svých domovech, odkud jsou jim odpady sváženy. Nemusí tak vhazovat do zvonů jednotlivé komodity zvlášť. Komu nevyhovuje pytlový svoz, může si pořídit vlastní nádobu na tříděný odpad. Věříme, že obyvatelé, kteří dosud upřednostňovali veřejná sběrná stání, nepřestanou třídit a zapojí se do systému „door to door“. Tříděný odpad je také možné vozit zcela zdarma do sběrného dvora města.

Kateřina RambouskováPředchozí článekZačala nová topná sezóna 2023/2024
Další článekJsou čísla Vaší silnou stránkou?