Obnova historických alejí na DobříšiJak jste si jistě všimli, během měsíce listopadu a počátkem prosince roku 2016 bylo Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, zastoupenou cestmistrem panem Janem Langhansem, ve spolupráci s Městským úřadem Dobříš, odborem výstavby a životního prostředí, vysazeno několik desítek kvalitních odrostků původních druhů dřevin.

Úmyslem je postupně obnovit či doplnit staré historické aleje a stromořadí, která již v minulosti lemovala původní cesty na Dobříši. Byla provedena výsadba v ulici Pražská mezi lokalitou U Kostelíčka a prodejnou Lidl a dále v ulici Příbramská, při příjezdu do města od Příbrami. V těchto lokalitách bylo vysazeno 65 ks lípy srdčité (Tilia cordata) včetně zajištění opory stromku, ukotvení a ochrany proti zvěři. Dále došlo k výsadbě 70 ks švestek po obou stranách komunikace v úseku mezi městem Dobříš a obcí Svaté Pole. V dalších letech je v plánu pokračovat s výsadbou v ulici Příbramská a také doplnění stromořadí v lokalitě u hřbitova, ČOV a směrem na Starou Huť. Další stromořadí postupně vzniká v ulici Rukavičkářská, kde město Dobříš, jako kompenzaci za některé pokácené dřeviny, postupně vysazuje dřeviny druhu javor babyka (Acer campestre „Elsrijk“). Javor babyka by měl být odolnější než stávající dřeviny rodu jeřáb, a to hlavně vůči posypovým solím a celkovému silničnímu provozu.

Aleje a stromořadí jsou svědectvím přístupu našich předků ke krajině, k jejímu zvelebování, mají svou vlastní minulost, jsou němými svědky různých historických událostí, a proto by bylo vhodné a důstojné je zachovat i pro budoucí generace.

Ing. Josef Beníšek, vedoucí oddělení životního prostředí MěÚ DobříšPředchozí článekSvatý Leonard se vrátil na Dobříš
Další článekStručné informace z 15. zasedání zastupitelstva města