NOVÝ SMĚR – LISTOPADInfokanál – emailové zasílání zpráv

V rámci rozšíření možnosti vaší informovanosti budeme využívat v rámci SMS Infokanálu zadané e-mailové adresy. Prosíme o jejich aktualizaci, případně jejich zadání. Úpravu můžete provést prostřednictvím webových stránek obce www.starahut.eu/obcan/sms-infokanal. Zde naleznete odkaz na webový formulář. Případně můžete přímo na www.infokanal.cz/cweb/reg/SHUT. Ve spodní části je pak odkaz na úpravu vašich dat.


Dětská hřiště

Jak jste jistě mnozí zaznamenali, v průběhu uplynulého měsíce jsme obnovili dvě dětská hřiště, na Rafandě a u základní školy. S ohledem na prostor jsme vybrali obdobné prvky. Tam, kde to bylo možné, jsme další herní prvky doplnili. Nový prvek byl také instalován na pláži u rybníka Strž. V lokalitě Malostranská byla odstraněna herní sestava a nahrazena bude až v jarních měsících. Zároveň pracujeme na rozšíření herních prvků u rybníka Strž, aby zde vzniklo příjemné odpočinkové a zábavné místo pro místní i návštěvníky.


Senior Taxi

Připomínáme, že občané starší 65 let si mohou objednat za částku 30 Kč (za jednu jízdu) taxi na cestu mezi Starou Hutí a Dobříší (oběma směry) na tel. č. 606 768 555.
V pracovní dny v době od 7 do 17 hodin se můžete nechat dopravit k lékaři, na nákup nebo třeba za přáteli pohodlně za přívětivou cenu. Objednání taxi proveďte den předem.
Jedná se o službu provozovanou Unger Taxi s finanční podporou obce.


Blahopřání

V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum paní Helena Kudrnová, Marie Kořenská a Miloslava Krymlová.
Srdečně blahopřejeme!


Poděkování

Upřímně děkuji za přání a dárek k mým narozeninám obecnímu úřadu, panu starostovi Dragounovi a za SPOZ paní Němcové.
Blažena Pluhařová

Děkuji za srdečné blahopřání k mým 70. narozeninám Obecnímu úřadu, SPOZ a Fotbalovému oddílu TJ Stará Huť.

Jiří Nechyba


Klub důchodců

pořádá v neděli 19. 11. 2023 ve 14 hodin v kulturním domě ve Staré Huti sousedské posezení s hudbou kapely Kamarádi k tanci, poslechu a dobré pohodě. Všechny srdečně zveme.


Tři princezny na vdávání

Ve dnech 22. a 23. 10. odehrál dětský kolektiv pod vedením Jany Bukajové a Romany Mocové dvě velmi zdařilá divadelní představení pohádky Tři princezny na vdávání. Poděkování patří hercům i dospělým, kteří se na realizaci divadla podíleli, a v neposlední řadě i početným divákům, kteří vytvořili v sále KD přátelskou atmosféru.


Pozvánka

Zveme občany naší obce na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Huť, které se koná v pondělí 6. 11. 2023 od 18 hodin v obřadní síni obecního úřadu Stará Huť.


Rozsvícení stromku

Srdečně zveme v sobotu 2. prosince 2023 od 17 hodin na rozsvícení vánočního stromu v parčíku u vstupu do obce. Těšit se opět můžete na vystoupení žáků místní základní školy, které nás vánočně naladí a pohodu zpříjemní i teplé občerstvení.


Rybova mše vánoční

Vepřekův smíšený sbor se opět představí v našem kulturním domě v úterý 19. 12. 2023 od 19 hodin s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Vstupné 150 Kč. Vstupenky budou v předprodeji v kanceláři Obecního úřadu Stará Huť od 20. 11. 2023.


16. 11. v 19 hodin v KD Stará Huť sehraje DEHHET divadelní představení Kolt a růženec, vstupné 100 Kč.Předchozí článekDen Seniorů
Další článekNová kniha z historie Dobříše„Tanky přijely v srpnu“