NOVÝ SMĚR – DUBENOchrana životního prostředí prostřednictvím sběru elektroodpadu

Z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL se dozvídáme, jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, snižuje se okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů.
Toto vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2022. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných 807 kg elektrozařízení jsme uspořili 1,93 MWh elektřiny, 139,42 litrů ropy, 74,75 m3 vody a 0,44 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,61 tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 7,51 kg.
Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě pohonných hmot potřebných k ujetí 2 050 km v běžném osobním autě a úspora vody se rovná 1004 cyklům sprchování.
Děkujeme.


Klub důchodců

pořádá dne 27. 4. 2023 v 16 hod. v klubovně obecního úřadu besedu s panem Ing. Stanislavem Synkem, rodákem ze Staré Huti. Bude hovořit o své cestě s Tatrou kolem světa.
Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění.
Stanislav Synek (* 12. května 1937 Stará Huť) je český jaderný fyzik, polyglot a cestovatel. V letech 1987–1990 se účastnil expedice Tatra kolem světa. Účast v expedici získal díky svým jazykovým znalostem. V rámci výpravy plnil úlohu tlumočníka, ale také navigátora a zvukaře. V roce 2019 se připojil k organizačnímu týmu expedice Tatra kolem světa 2, která se předchozí výpravou inspiruje.

Zdroj: wikipedia.org

Jsme rádi, že kulturní dům se opět otevřel široké veřejnosti během podzimní i zimní sezony.

Užili jsme si plesovou sezonu, mladí pak prodloužené a věnečky v rámci tanečních kurzů, maturanti oslavili ukončení studií maturitními plesy, zatančili jsme si na zábavách. S radostí jsme poskytli prostory i pro malé divadelníky, kteří nastudovali pohádku a předvedli ji jak široké veřejnosti, tak také žákům okolních škol. Nejmenší návštěvníci si užili odpolední karneval.
S radostí Vás chceme pozvat na jarní koncert pěveckého sboru Lucky Voice Band, který nás navštíví v pátek 14. dubna 2023 od 19 hod. Kdo si jejich vystoupení pamatuje z roku 2019, jistě přijde znovu. A kdo je neviděl, nebo je ještě nezná, ať rozhodně neváhá a přijde.

Nechte na sebe zapůsobit dobrou náladu a spoustu pozitivní energie, která z tohoto souboru dýchá. Určitě nebudete litovat. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři obecního úřadu Stará Huť.


Bude 2. stupeň ZŠ v naší obci?

Pokud jste zaznamenali „zaručené“ informace, které si žijí svým vlastním životem v rámci obce i mimo ni, pak vám stručně shrneme stávající situaci tak, jak se opravdu řeší.
Na základě sdělení ze strany vedení města Dobříše, že i přes finanční pomoc při výstavbě nového areálu 2. ZŠ („novky“) nebude město schopno garantovat přijímání dětí z naší obce na 2. stupeň z důvodu naplnění kapacit, jsme byli tedy nuceni hledat alternativy pro vzdělávání našich dětí na 2. stupni jiným způsobem.
Nabízí se zajištění této výuky v jiné škole, ovšem hovoříme o vzdálených školách, protože situace s naplněností kapacit je v našem regionu značně zoufalá. Nebo se nabízí možnost výstavby pavilonu v naší obci.
Nelze dosud sdělit konečné stanovisko nebo jednoznačný plán. Stále hledáme finanční zdroje pro výstavbu, stále také ale hledáme tu nejlepší alternativu.
Zjednodušeně řečeno: v současné době jsou spíše podporovány projekty typu svazkových škol. V podstatě velký komplex na jednom místě, případě menší budovy i v několika obcích, ovšem administrativně sloučené pod jeden právnický subjekt. Ani jedna z těchto možností není pro naše potřeby vyhovující, nebo lépe řečeno výhodná.
Navíc je ve hře budova pošty, kterou pro náš záměr potřebujeme získat. Z toho plyne i potřeba zajištění poštovních služeb, kdy Česká pošta hledá partnera, který by nejlépe ve svém objektu provozoval poštovní služby prostřednictvím Pošta Partner.
Stále je tedy ještě mnoho neznámých, v rámci kterých jsme nuceni nalézt to nejvhodnější řešení.
V důsledku toho ale také musí dojít k zásahu v budově nové mateřské školy v podobě rozšíření jídelny a částečně i kuchyně.
Věřte, že se nejedná o snadná rozhodnutí.

Petr Dragoun, starosta


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 17. 4. 2023 v 18 hod. v obřadní místnosti obecního úřadu.


Významného životního jubilea

se v měsíci dubnu dožívají paní Rudolfa Padevětová, Jaroslava Jindrová a Růžena Vávrová a pan František Snopek.
Srdečně blahopřejeme!


Stavění májky a pálení čarodějnic

V neděli 30. dubna proběhne opět už tradičně od 18.00 stavění máje v parku u vstupu do obce. Následně bude od 19.00 hod. zahájeno pálení čarodějnic na louce u dálnice.


Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat následovně:

15. 4. 2023 v době od 9.19 do 9.29 hod.
13. 5. 2023 v době od 8.20 do 8.30 hod.
16. 9. 2023 době od 9.19 do 9.29 hod.
14. 10. 2023 v době od 13.05 do 13.30 hod.
Ve všech případech jen před budovou Obecního úřadu, Karla Čapka 430.


Oprava komunikací

Jak jste již mnozí zaznamenali, případně si přečetli na webových nebo facebookových stránkách obce, v průběhu měsíce března došlo k opravě povrchu komunikace Malostranská. Záměr byl zkvalitnit průjezd relativně úzkým úsekem.
Práce si vyžadovaly občasné krátkodobé přerušování dopravy, skutečně v řádech několika málo minut. I to však bylo na některé řidiče příliš. Někteří se považují ve svých vozech za tak nepostradatelné, že nemohli nezbytnou chvilku počkat. Namísto toho vjeli za mohutného troubení na chodník, kde se ve stejném okamžiku nacházeli chodci.
Ohrožování zdraví a životů jiných osob, možná svých sousedů, bezohlednost, pocit jakési nadřazenosti… Co vede řidiče k tak nesmyslným, naprosto zbytečným, a především ohrožujícím manévrům?


Kaplička – dálkové ovládání zvonu

V kapličce se v březnu sešly příhodné podmínky k nainstalování elektrického ovládání zvonu, které umožňuje jej spustit dálkově a bez námahy.Předchozí článekZprávy z ZŠ
Další článekDobříšské maratony