Ne a ne a ne! Někteří zastupitelé nechtějí slyšet názory a argumenty veřejnostiMám otřesnou zkušenost z účasti na 7. jednání dobříšského zastupitelstva (16. 11. 2023). Starosta Pavel Svoboda dal neoprávněně, v rozporu s jednacím řádem, hlasovat o tom, zda zastupitelstvo vůbec umožní MVDr. Jaromíru Bláhovi pokračovat v jeho příspěvku v rámci rozpravy k naplnění výsledků referenda ve změně územního plánu poté, co vyčerpal limit prvních 5 minut. Přitom Jaromír Bláha měl právo pokračovat ve svém příspěvku druhých 5 minut. To se nakonec povedlo, byť starosta hlasoval proti této možnosti. Takto si pan starosta představuje demokracii. Nakonec se i většina zastupitelů rozhodla umlčet MVDr. Bláhu zcela.

Podle jednacího řádu zastupitelstva „člen veřejnosti může k projednávanému bodu vystoupit nejvýše dvakrát po dobu max. 5 minut. V případě, že je tato doba překročena, předsedající (starosta) diskutujícího přeruší a zastupitelstvo rozhodne (hlasováním), zda a jak dlouho může diskutující v příspěvku pokračovat”.

Víte proč?
Jaromír Bláha zastupoval 200 občanů Dobříše, kteří jej svými podpisy zmocnili podat věcně shodnou námitku k návrhu změny č. 3 územního plánu města Dobříše. Ani jedné z takto podaných námitek nebylo vyhověno a jejich odmítnutí nebylo ve většině případů ani věcně zdůvodněno. MVDr. Bláha se snažil zastupitelům podrobně vysvětlit námitky a nedostatky předloženého návrhu. Žádal zastupitele, aby předložený návrh změny č. 3 ÚP vrátili k dopracování, tak aby byl v souladu s výsledky referenda. Všem přítomným bylo jasné, že během 10 minut nemohl sdělit vše potřebné. Jenže značná část zastupitelů evidentně potřebovala MVDr. Bláhovi zabránit v další argumentaci. Odhlasovali, že mu neumožní pokračovat v dalším pětiminutovém příspěvku v reakci na probíhající diskusi: T. Helebrant, J. Bláha, J. Procházka a M. Čermák za ANO, P. Svoboda, T. Vokurka, M. Musil a D. Mášová za ODS a J. Romba za STAN (zastupitelé K. Košek a E. Burešová nehlasovali).

Pro takové jednání zastupitelů mě napadá jediné slovo: HANBA!

Ludmila FišerováPředchozí článekKdo jde proti obyvatelům – jde proti městu! Kdo jde proti městu – jde proti obyvatelům!
Další článekJak jedná starosta a místostarosta s místními firmami