Kdo jde proti obyvatelům – jde proti městu! Kdo jde proti městu – jde proti obyvatelům!Město není jen určitá oblast, pozemková plocha, region, město netvoří jen jeho hranice.
Město tvoří především jeho komunita jeho obyvatelé a vše, co souvisí s životem lidí uvnitř obce, a to včetně firem. Ty zde mají své provozovny a v těch zaměstnávají také místní obyvatele.
Obec by měla z tohoto jednoduchého důvodu co nejvíce podporovat místní firmy a podnikatele. Otázkou je, jestli to dělá a pokud ano, tak jestli správně. Pochopitelně narážím na nedávno odhlasovanou výši daně z nemovitosti pro soukromé vlastníky a pro místní firmy. Je skutečně neuvěřitelné, že je vůbec z principu věci možné navrhnout zvýšení daně na 5 násobek soukromým vlastníkům a 9 násobek firmám současné výše daně.

Z hlediska hospodaření firmy se nejedná o výdaje, které jsou rozhodně zanedbatelné, naopak je to velký zásah do výdajových položek. Je to stejné např. jako by výrobním firmám zdražil dodavatel nákupní ceny materiálů, ze kterých vyrábějí své produkty. Je to podobný případ jako by firma musela vyplácet zaměstnancům ze dne na den několikanásobně vyšší platy. Uvědomují si tuto skutečnost zastupitelé, kteří pro toto neopodstatněné zdražení zvedli ruku?
Každý si uvědomujeme, že je třeba přispět do rozvoje města, navýšit poplatek, který se dlouhé roky neupravoval, ale proč tak drasticky, proč to nemohlo být na úroveň 300 % a 500 %, jak navrhovala opozice?

Obzvláště v této skutečně náročné době. Době extrémní inflace a cen energií, které stále stoupají a v době, kdy nikdo nemá tušení „co bude zítra”!

Jsem osobně velmi nespokojený s takovým postupem zastupitelů, a to jak z pozice občana, který zde žije se svojí rodinou v rodinném domě, ale především i jako místní drobný podnikatel. Před lety jsem v Dobříši pořídil stavební pozemek část od soukromého vlastníka a část od obce s tím, že si vybuduji budovu na podnikání. Na koupi pozemku i stavbu jsem si zajistil úvěr. Obci jsem platbu za pozemek uhradil a tím splnil svůj závazek. Nyní mám obci platit za stejný pozemek každý další rok nemalé částky za to, že jsem si to vůbec dovolil a šel tak do rizika? Z toho vyplývá, že ona parcela vlastně má něco jako „plovoucí cenu”? Nebo jak to máme chápat?

Tady se nejedná o moji neochotu přispět do společné kasy na rozvoj města, ale o to, že daň z vlastnictví nemovitosti už je sama o sobě kontroverzní, jelikož daníme něco, co jsme si pořídili jako soukromé osoby nebo firmy z finančních prostředků, které jsme již zdanili daní z příjmu.
Proto se dá tato daň z vlastnictví nemovitosti v nějaké symbolické a přijatelné úrovni tolerovat. V případě 500 % a 900 % navýšení sazby daně už dle mého názoru o slušné a ohleduplné jednání ze strany zastupitelů nejde. Dovolím si říci, že takové navýšení je stejné jako když si půjčíte finance od nenasytného člověka, který po Vás chce zpátky vícenásobek zapůjčené částky, existuje na to jedno přesné české slovo. Kdo Vám zvýší o 900 % pohonné hmoty potraviny nebo vstupenku do bazénu?

Jistě je to přínos do obecní kasy, ale za jakou cenu. Pokud chtěli zastupitelé města navýšit rozpočet, tak na to rozhodně „nešli od lesa”, ale tím nejméně vhodným způsobem. Město může navýšení příjmu řešit určitě i jinak např. formou jednorázových mimořádných příspěvků podle nějakého vhodného klíče. Všechno se dá zprocesovat, pokud je k tomu vůle.
Zastupitelé nám opět ukázali, že neberou argumenty místních vůbec na vědomí a jedou svoje – stranické hlasování.
(Stejně jako v případě konání místního referenda, které sice proběhlo, ale kterému bránili až takovým nehorázným způsobem, že se s vlastními obyvateli soudili dokonce ve více stáních až u NSS.)

Udělejte si proto, prosím, každý svůj vlastní průzkum toho, kdo a jak ze zastupitelů v této záležitosti hlasoval.

Udělejte si přehled o tom, kdo jde proti místním obyvatelům – kdo jde proti našemu městu – kdo je v červeném poli.

Miloslav VodičkaPředchozí článekVirtuální lístek: Moderní způsob jak se zařadit do fronty
Další článekNe a ne a ne! Někteří zastupitelé nechtějí slyšet názory a argumenty veřejnosti