Modernizace sběrného dvora DobříšPředpokládaný termín ukončení stavebních prací je stanoven na 6. 11. 2017. Stavební úpravy sběrného dvora v sobě zahrnovaly:

 • rekonstrukci stávajících ploch
 • položení nových živičných vrstev, výměna areálové kanalizace
 • vybudování nových opěrných zdí podél areálu a u kontejnerů
 • vybudování oplocení areálu
 • nákup nového vybavení: 
 • kontejnery se stacionárními lisy, 4 ks
 • kontejnery na bioodpad, 2 ks
 • kontejnery vysoké (větve, sklo), 6 ks
 • kontejnery nízké, 6 ks
 • kontejner velkoobjemový s rukou, 1 ks
 • kontejner s bočním vyklápěčem a lisem (uzavřený), 1 ks
 • kontejner 1 100 litrů, 10 ks

Díky realizaci toho projektu se podstatným způsobem usnadní manipulace s odpady. Nové oplocení areálu sběrného dvora zamezí vniknutí nepovolaných osob do areálu sběrného dvora.
Celkové náklady akce činí kolem 11 mil. Kč. Dotace z Operačního programu Životní prostředí činí přes 7 mil. Kč.

Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, odbor místního rozvojePředchozí článekTravesti skupina Screamers v novém zábavném pořadu – Screamers 112 – čtvrtek 2. 11.
Další článekPlánované opravy a uzavírky