Plánované opravy a uzavírky

Zdroj foto: Pixabay


Plánovaná oprava dlažby na části Mírového náměstí

V pondělí 23. 10. 2017 byla zahájena plánovaná oprava dlažby části Mírového náměstí, v úseku od čp. 74 po čp. 205 (Černá labuť – hostinec U Bílého lva). Opravu dlažby bude provádět vybraný dodavatel ze zadávacího řízení, Belle Bohemia, s.r.o., Prosecká 24, Praha 8. Po dobu opravy nebude možné parkovat na přilehlých parkovacích stáních v severní části náměstí, která budou po dobu oprav využita k průjezdu autobusové dopravy. Předpokládaný termín dokončení opravy je do 30. 11. 2017.

Obnova vodohospodářské infrastruktury na Komenského náměstí v Dobříši

Vzhledem k plánované revitalizaci náměstí Komenského bude v této lokalitě prováděna od 30. 10. 2017 obnova dešťové a splaškové kanalizace včetně příprav pro odvodnění této lokality. Následně bude probíhat obnova stávajícího vodovodního řadu. Dokončení těchto prací je plánováno na jaře příštího roku. Tyto stávající sítě jsou na hranici své životnosti, proto je nutná jejich obnova. Obnova těchto řadů je potřebná nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.Předchozí článekModernizace sběrného dvora Dobříš
Další článek1. ročník sportovní akce Běh města Dobříše měl velký úspěch