Kulatý stůl ke spolkovému domu aneb Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všemVčera jsem se spolu s některými kolegy z vedení města zúčastnil kulatého stolu k projektu spolkového domu. Je mi jasné, že se podobných demokratických aktivit většinou zúčastňují lidé, kteří zásadně nesouhlasí prakticky s ničím a mají pocit, že by vše udělali mnohem lépe. Nepřekvapily mě ani názory některých opozičních zastupitelů, kterým se samozřejmě současné vedení radnice nezavděčí, ani kdyby na Dobříši postavilo Národní divadlo. Přesto mi bylo trochu líto pana architekta Zemena, který projekt prezentoval, a také mi bylo líto času a úsilí, které jsme doposud této věci věnovali. Proto bych chtěl uvést některé skutečnosti na pravou míru.

Dobříšské kino přestalo promítat v roce 2001 a po pár letech skončil i provoz restaurace. Od té doby kino chátrá, je v naprosto dezolátním stavu. Minulé vedení radnice tuto mnohaletou hanbu města vyřešilo pouze architektonickou studií, která předpokládala velké finanční náklady. Proto se ani nepokračovalo ve zpracování projektové dokumentace. Původní studie, která byla finančně nereálná a která nebyla v souladu s územním plánem, musela být v poslední době přepracována. Mimo jiné také z hlediska využití prostor, protože je zřejmé, že v tomto objektu již nebude dříve plánovaná knihovna. Úprava studie byla založena na myšlence multifunkčního společenského prostoru, který bude umožňovat provoz malého klubového kina, divadla malých forem, společenského sálu pro plesy a jiné společenské aktivity. Předpokladem bylo také vybudování několika kluboven pro dobříšské spolky a organizace. Požadovanou součástí byla pochopitelně šatna, kavárna a sociální zařízení. Kdo si myslí, že úprava studie probíhala pouze v rámci vedení města, hluboce se mýlí. V roce 2015 bylo osloveno 30 dobříšských spolků, z nichž 12 vyjádřilo své požadavky na připravovaný dům. Vznikla tedy nová studie, která uvažuje s rozumnými finančními náklady, je v souladu s územním plánem města a snaží se v rámci stanovených prostorových parametrů splnit většinu zadání. Je jasné, že jedině multifunkčnost zajistí produktivní využití tohoto domu. Po dokončení studie v nedávné době byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení, protože čas běží a současné vedení radnice se nechce smířit s tím, že tady ruina kina bude strašit další léta. Tolik rychlý seznam podstatných skutečností.

A nyní pár příkladů ze včerejšího kulatého stolu.
Občan 1 – Sál je moc malý, plesy se v něm nedají dělat.
Odpověď – Kapacita objektu pro plesy je cca 300 osob, v rámci diskuse nad studií jsme oslovili pořadatele plesů a bylo nám sděleno, že prodávají do 300 vstupenek.
Občan 2 – Sál je moc velký, na Dobříši nepřijde do kina 120 diváků.
Odpověď – Zřejmě záleží na kvalitě produkce, ale dovedeme si představit celou řadu programů i klubových filmů, které dobříšské diváky zaujmou.
Občan 3 – V objektu je málo kluboven, na Dobříši je mnoho spolků a organizací, které se nemají kde scházet.
Odpověď – Jsou k dispozici 3 klubovny a sál, větší počet kluboven není vzhledem k velikosti objektu možný. Musí být dodržen územní plán.
Občan 4 – Klubovny jsou zcela zbytečné, nikdo tam nebude chodit.
Odpověď – Klubovny byly požadovány spolky, které odpověděly na anketu k úpravě studie.

A tak dále. Nebudu pozorné čtenáře unavovat dalšími kverulantskými nápady. Je však nutné uznat, že se výjimečně objevily i rozumné návrhy, které bude vhodné ještě v rámci postupu projektových prací zapracovat. Nebylo jich mnoho, ale jsou cenné a užitečné a děkuji za ně.
Jak vidíte z ukázky, všechno se nedá vyřešit tak, aby byli všichni spokojeni. V rámci demokratických pravidel je nutné vyslechnout názory a pak musí zvolení zástupci přijmout zodpovědnost za to, že rozhodnou. A připomeňme si, že více než před sto lety v Paříži měla stavba Gustava Eiffela také mnoho odpůrců a dnes je Stará dáma maskotem města. Tím samozřejmě nemám v úmyslu srovnávat význam Eiffelovy věže a našeho kulturního centra.
A ještě mi prosím dovolte jedno téma. Nevím, jak vám, milí Dobříšáci, ale mně se opravdu velmi nelíbí názvy typu spolkový dům, společenský dům, kulturní dům. Nebylo by vhodné pro objekt, který nahradí staré dobříšské kino, vymyslet jiné hezké pojmenování?
Děkuji vám za pozornost a doufám, že mi někteří z vás porozumí a článek jsem nepsal zbytečně.

S úctou Ing. Tomáš Hadžega, místostarosta DobříšePředchozí článekÚprava režimu parkování v parkovacích zónách A a C a na vyhrazeném parkovišti Čs. armády
Další článekDobříšský „týden Země“ 2017