Dobříšský „týden Země“ 201722. duben je zapsán v povědomí lidí jako Den Země a je celosvětově věnován oslavě naší planety a ochraně životního prostředí. Slaví se jako den vzniku moderního environmentálního hnutí. Společnou účastí na akcích, konaných k oslavě tohoto významného dne, se také hlásíme k tomu, že nám není lhostejný stav naší planety, našeho státu, našeho města i okolí našeho domova. I když na velké změny jednotlivec nestačí, může se na jejich prosazování a vlastní realizaci podílet.

Město Dobříš se již devátým rokem hlásí k této kampani a ve spolupráci s dobříšskými neziskovými organizacemi a školami organizuje akce propagující smysl Dne Země.

V termínu od 17. (pondělí) do 23. (neděle) dubna zaštiťuje úklid veřejných prostranství i okolí města. Zajišťuje organizaci, potřebný materiál pro sběr odpadu i jeho svoz. Pokud máte zájem se k akci přidat i vy, jste vítáni! V tomto případě kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš osobně, telefonicky (tel.: 318 533 380) či e-mailem (harmanova@mestodobris.cz). Rádi vám podáme doplňující informace. Těšíme se na spolupráci.

Při úklidu, pro odlehčení pracovního nasazení, organizujeme opět soutěž o největší (nejlepší) kuriozitu, která se při této činnosti nalezne. Tři kolektivy objevitelů nejzajímavějšího předmětu získají sladkou odměnu. Soutěž je nutné brát jako kolektivní hru pro zábavu při pomoci přírodě. Přihlásit se lze zasláním fotografie nalezeného předmětu nejlépe na e-mailovou adresu výše. Vyhodnocení zaslaných materiálů a vyhlášení výherců bude provedeno v týdnu po ukončení akce.

V tomto „týdnu Země“ se budou konat zajímavé společenské a kulturní, ekologicky zaměřené akce, které se váží k tomuto významnému dni. Mezi nejvýznamnější bude určitě patřit oslava Dne Země, která se bude opět konat na hřišti v ul. B. Němcové, tentokrát ve čtvrtek 20. dubna 2017. Tématem jsou stavby ve všech podobách a o překvapení a zábavu nebude nouze.

Město Dobříš děkuje za pomoc s úklidem veřejných prostranství a okolí města i za jakoukoli jinou iniciativu zachraňující alespoň kousek našeho životního prostředí. Na všechny akce města, konané k oslavě Dne Země, jste srdečně zváni.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924Předchozí článekKulatý stůl ke spolkovému domu aneb Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem
Další článekPozvánka na Dobříšské májové slavnosti 2017