Krátce z tiskové konference 11. 1. 2017Rozpočet 2017

Příjmy jsou v celkové výši 183 153 tis. Kč, výdaje ve výši 211 360 tis. Kč, financování tvoří splátky úvěrů – 5 181 tis. Kč a předpokládaný přebytek roku 2016 ve výši 47 000 tis. Kč.
Jedná se tedy o schodkový rozpočet, schodek je pokryt finančními prostředky (přebytkem) minulých let.
Celková finanční rezerva pro rok 2017 je navržena ve výši 13 612 tis. Kč.
Další rezerva ve výši 12 100 tis. Kč je alokována přímo ve výdajové stránce rozpočtu a je určena na spolufinancování akcí po případném získání dotace.
Celkové příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy ve výši 127,44 mil. Kč a nedaňovými ve výši 27,87 mil. Kč, přijatými neinvestičními dotacemi ve výši 23,24 mil. Kč a kapitálovými příjmy ve výši 4,6 mil. Kč (záměr prodat některé bytové jednotky).
Celkové výdaje se skládají z běžných (neinvestičních) výdajů ve výši cca 150,01 mil. Kč (z toho mimořádné ve výši 16,2 mil. Kč) a kapitálových (investičních) ve výši cca 61,35 mil. Kč.
V rámci investic a obnovy majetku bude finančně nejnáročnější oblast školství, kde město plánuje investovat z vlastních zdrojů ve výši 22,4 mil. Kč, dále oblast sportu a kultury s částkou 13,2 mil. Kč, do oblasti vodohospodářství je naplánována obnova ve výši 10,1 mil. Kč a komunikace s částkou 9,7 mil. Kč.
V roce 2017 počítá město s realizací následujících projektů s podporou dotací:

 • Úprava stávajícího sběrného dvora odpadů v ul. Na Chmelnici
 • Efektivní správa Zdravého města Dobříš
 • Přístavba varny, šaten a rozšíření kapacity o 2 třídy – Základní škola Komenského nám., Dobříš (1. ZŠ)
 • Zvýšení kapacity 5. MŠ Dobříš (Větrník) formou přístavby o celkové kapacitě 54 míst

Město Dobříš v roce 2017 uvažuje o realizaci dalších projektů s podporou dotací, pokud je získá (částečné spolufinancování těchto akcí je alokováno v celkové částce 12,1 mil. Kč ve výdajové rezervě).

 • Změna technologie chlazení na zimním stadionu v Dobříši
 • Komplexní revitalizace městské zeleně
 • Rekonstrukce budovy bývalého kina
 • Rekonstrukce ubytovny Větrník
 • Revitalizace Mírového náměstí

Priority města Dobříše 2017

 • Základní škola Komenského náměstí – přístavba varny, šaten a rozšíření o 2 třídy
 • 5. MŠ Dobříš (Větrník) – zvýšení kapacity formou přístavby
 • Zimní stadion – změna technologie chlazení
  – žádost o dotaci na zastřešení stadionu
 • Úprava a rozšíření kapacity stávajícího sběrného dvora odpadů v ul. Na Chmelnici – nyní probíhá výběr dodavatele
 • Mírové náměstí – podle připomínek Středočeského kraje a Policie ČR dokončit posudek studie
  – I. etapa – chodníky ve spolupráci se Středočeským krajem
  – zahájení revitalizace náměstí
 • Spolkový dům – k projektu spolkového domu bude kulatý stůl, kde se bude s veřejností diskutovat o možnostech
 • Sportovní hala – nyní se připravuje projektová dokumentace, I. etapa – úprava sportovní plochy
 • Revitalizace městské zeleně – téma řeší 1. kulatý stůl pořádaný 19. 1. 2017

Nikol Sevaldová, propagace městaPředchozí článekJaký byl 1. kulatý stůl v Dobříši?
Další článekDobříšské listy – únor 2017